Aktuellt 2018

Assar Lindbeck publicerar ny forskning i topptidskrift

2018-10-15


I oktobernumret av Journal of Political Economy publiceras en artikel av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, och Mats Persson, Stockholms universitet, ”Social Norms in Social Insurance”. Tidskriften är en av nationalekonomins fem topptidskrifter där det är utomordentligt svårt att bli publicerad. ”Att vid 88 års ålder publicera originalforskning i någon av dessa tidskrifter är helt unikt”, säger professor Magnus Henrekson, vd för IFN.  Den av nobelpristagarna i ekonomi som hittills varit äldst när hans forskning publicerades i en topp-5-tidskrift är Vernon Smith. Han var då 81 år gammal.

Paul Samuelson, av de flesta ansedd som efterkrigstidens mest inflytelserike nationalekonomiske forskare, var bara 69 år när han publicerade sin sista topp-5-artikel. Men ålder är inte den enda faktorn av intresse. I en ny studie av Magnus Henrekson, IFN, och Simon Ek, Uppsala universitet och IFN, studeras vilka som publicerar i topp-5-tidskrifterna, var de är verksamma. Henrekson och Ek diskuterar hur dagens starka betoning på att sträva efter att publicera sig i just dessa fem tidskrifter påverkar forskares agerande och nationalekonomisk forskning i Europa.

Henrekson och Ek har studerat publiceringar under perioden 1994–2017i de fem topptidskrifterna: AmericanEconomic Review, Econometrica, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics och Review of Economic Studies. De slår fast att koncentrationen av USA-baserade forskare som tidigare publicerats i topp-fem-tidskrifter har minskat något. En utveckling som i första hand drivs av ökat medförfattande mellan amerikanska och icke-amerikanske forskare och mellan forskare med och utan tidigare topp-fem-artiklar.

– Andelen där författarna är icke-USA-baserade och tidigare aldrig fått en text publicerad i någon av topptidskrifterna ligger på 5 procent. Och den andelen har inte ökat sedan mitten av 1990-talet, säger Magnus Henrekson.

Mot denna bakgrund anser han och Simon Ek att europeiska universitet och forskningsinstitut bör vara försiktiga med att lägga alltför mycket vikt vid publicering i de fem topptidskrifterna. Både fördjupningen och mångfalden inom nationalekonomin kan i annat fall bli lidande.

– Man ska komma ihåg att endast en liten andel av alla de artiklar som publiceras i dessa tidskrifter inkluderar juniora medförfattare som inte är verksamma i USA, och än färre artiklar publiceras av enbart icke-amerikanska forskare som publiceras för första gången i någon av de fem topptidskrifterna.

Henrekson och Eks studie visar också att det finns två alternativa strategier för juniora forskare från exempelvis Europa som vill maximera sina möjligheter att komma in i en topp-5-tidskrift:

  1. Samarbeta med en senior amerikansk professor med många tidigare publiceringar i topp-fem-publikationer.

  2. Arbeta sig steg för steg uppåt tidskriftshierarkin inom ett visst forskningsfält och på så sätt bli allt mer erkänd som en toppforskare inom ett forskningsfält.

 

Lista för den som vill veta mer om publiceringar i topptidskrifter av Nobelpristagare

Läs mer (“The Geography and Concentration of Authorship in the Top Five: Implications for European Economics”, IFN-working paper 1240)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se