Aktuellt 2018

Lars Calmfors i ny rapport om lönebildning

2018-10-15

Lars Calmfors talade på ett välbesökt seminarium i ABF-huset i Stockholm.

Lars Calmfors presenterade på måndagen en rapport med titeln "Industrins lönenormering kan och bör reformeras", utgiven av 6F inom projektet Lönebildning för jämlikhet. Rapportens innehåll hade redan i förväg diskuterats i media av både facket och näringslivet. I rapporten förklarar Calmfors bland annat att "de senaste årens löneökningar tycks ha styrts mer av löneökningarna i våra konkurrent­länder än av det inhemska arbetsmarknadsläget."
 

Lars Calmfors anser att både arbetskraft och löner behöver växa i den offentliga sektorn nu när befolkningen blir äldre. i ett nytt avtalssystem skulle det kunna ingår att "parterna på arbetsmarknaden skulle kunna tillsätta en oberoende nämnd av ekonomer med uppgift att utifrån olika indikatorer analysera om det finns mycket stora obalanser på enskilda delarbetsmarknader: en obalansnämnd". Det är hans förhoppning av rapporten ska bidra till en konstruktiv debatt om lönenormering.

Läs mer
Se seminariet: SVT Forum sänder 19 oktober 2018

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se