Aktuellt 2018

Därför blir färre kvinnor vd och har lägre lön

2018-10-18

Foto: Alexandra Allard.

Joacim Tåg, IFN, presenterade på onsdagen studien "Varför finns det så få kvinnor på toppositioner i näringslivet?" för forskare som arbetar med registerbaserad data. Det var Vetenskapsrådet som arrangerade en konferens  där registerdata hos svenska myndigheter presenteras, liksom vetenskapliga metoder och tillgängligt stöd för forskning. Tåg berättade att det är mindre sannolikt att kvinnor blir vd och får en hög lön. Och detta trots att kvinnor har högre utbildning.

Joacim Tåg förklarade att vad som händer med karriären under de första fem åren efter familjebildning är en stor bidragande orsak till att kvinnor inte når högre upp i näringslivet. Under denna period arbetar kvinnliga chefer färre timmar och har högre frånvaro från jobbet än män på liknande positioner. Kvinnor söker sig inte heller sig vidare till nya utmaningar i samma utsträckning som män.

What Prevents Female Executives from Reaching the Top? av Matti Keloharju, Aalto University School of Business och affilierad tuill IFN, Samuli Knüpfer, BI Norwegian Business School och IFN, samt Joacim Tåg, IFN.

IFN working paper nr 1111

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se