Aktuellt 2018

IFN-forskare har doktorerat i statsvetenskap

2018-10-30

Richard Öhrvall på sin arbetsplats på IFN, med den färska avhandlingen. I bakgrunden ses Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet.

Richard Öhrvall, IFN, har doktorerat i statsvetenskap på Linköpings universitet. "Det är roligt att få presentera vad jag har ägnat en stor del av min tid åt de senaste åren."  I avhandlingen Growing into voting – Election turnout among young people and habit formation drar han slutsatsen att det inte är så viktigt för framtida valdeltagande om en ung person deltar i det första valet efter 18-årsdagen, vilket hävdats i tidigare forskning. Detta betyder att sänkt rösträttsålder troligen inte skulle ge ett högre valdeltagande, inte ens på längre sikt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se