Aktuellt 2018

Sverige har blivit rikare!

2018-11-29

Daniel Waldenström är andra person från vänster i panelen.

Nyligen arrangerades seminariet ”Offentliga samtal – vad händer när de rika blir rikare?" av Vetenskapsrådet och Institutet för Framtidsstudier. En av de medverkande var IFN-forskaren Daniel Waldenström som talade om svenska förmögenheters tillväxt och fördelning samt implikationerna för kapitalskattningen. Waldenström visade att nationalförmögenheten har ökat markant under senare decennier och att hela ökningen skett inom privat sektor. Han förklarade att på grund av osäkerheter i mikrodata "kan vi ännu inte kan uttala oss säkert om huruvida förmögenhetsojämlikheten har ökat i Sverige", men preliminära uppskattningar antyder att ingen större förändring skett".

Efter presentationerna av egna resultat och det allmänna forskningsläget av Daniel Waldenström och Agneta Berge, Stockholms Universitet, medverkade kommentatorerna Lisa Pelling, tankesmedjan Arena Idé, Mattias Svensson, liberal skribent, och Gabriella Overödder från föreningen Effektiv alturism Sverige. En stor del av diskussionen handlade om effekterna av dagens skattepolitik och frågan om det är dags för en skattereform.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se