Aktuellt 2018

Ingen enstaka reform skapar nog med jobb

2018-12-06

Från vänster ses Cecilia Garme, Peter Jeppsson, Jessica Polfjärd, Tobias Baudin, Irene Wennemo, Pernilla Andersson Joona och Lars Calmfors. Foto: Bosse Johansson.

IFN arrangerade på torsdagen i samarbete med Dialogos förlag ett seminarium om boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?. Inför en fullsatt lokal med en kunnig publik utfrågades inledningsvis professor Lars Calmfors, som är en av författarna, av journalisten Cecilia Garme. Det är till stor del frågan om integrering av utrikesfödda som inte fungerar på den svenska arbetsmarknaden. "På alla nivåer är sysselsättningsgraden lägre för utrikesfödda", sa Calmfors. Han förklarade att det behövs fler enkla jobb som är lägre betalda.

Efter det inledande samtalet med Lars Calmfors ledde Cecilia Garme ett scensamtal med Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv och Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal. Därefter fördes ett samtal med Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M) och ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott och Irene Wennemo, statsekreterare (S) Arbetsmarknadsdepartementet. Pernilla Andersson Joona, docent vid Stockholms universitet, svarade på frågor om hur hon såg på forskningen som presenteras i boken. Därefter samlades hela panelen på scen och svarade bland annat på frågor från publiken.

 

Calmfors o Garme.jpg

Seminariet inleddes med att Cecilia Garme intervjuade Lars Calmfors, IFN, om boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?. Foto: Bosse Johansson.

Se de bilder som som inledningsvis visades under presentationen.

Jeppsson o Baudin.jpg

Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv, och Tobias Baudin, Kommunal, diskuterade bland annat enkla jobb. Den förre förklarade att arbetsgivarna vill ha så lite krångel som möjligt för att det ska fungera med olika former av statsfinansierade jobb: ”Etableringsjobb är den stödform på mycket länge som har störst potential att lyckas. Lite krångel, lite osäkerhet och liten risk”. Foto: Bosse Johansson.

 

Polfjärd o Wennemo.jpg

Jessica Polfjärd och Irene Wennemo diskuterade bland annat om lönebildning. ”Löner lämnar vi med glädje över till parterna. Jag tycker ingångslöner ska sättas av parterna”, sa Jessica Polfjärd. Foto: Bosse Johansson.

 

Pernilla Andersson.jpg

Pernilla Andersson Joona, Stockholms universitet, kommenterade forskningen i boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?. Hon sa bland annat att det är viktigt för att nyanlända ska få jobb att de snabbt får kontakt med den svenska arbetsmarknaden. Foto: Bosse Johansson.
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se