Aktuellt 2018

Operation digitalisering

2018-12-10

Mårten Blix presenterar ESO-rapporten "Operation digitalisering" på ett seminarium i Stockholm.

ESO-rapporten Operation digitalisering av Mårten Blix, IFN, och Charlotta Lavay, Lunds universitet, presenterades på måndagen på ett seminarium. Forskarna skriver om erfarenheter från digitalisering i sjukvården och kräver en mer pragmatisk syn. I dag kan många via nätet och digitalisering bli mer välinformerade patienter, men det betyder inte att vården blir billigare för samhället, förklarade Mårten Blix. Han gav dock även exempel på motsatsen: en amerikansk  studie visar att välinformerade patienter är lättare att behandla och sänker kostnaden med 20 procent.
 

2018-12-10 Mårten Blix ESO2.jpg
Mårten Blix, IFN, är en av de två forskare som författat ESO-rapporten Operation digitalisering om den nya tekniken inom hälso- och sjukvård.

 

– Man borde se på frågan mer pragmatiskt, sa Mårten Blix på seminariet.

Han förklarade att det behövs ett målinriktat nationellt arbete för en effektiv digital vård.

– Största vinsten med digitalisering i vården är de nätverks- och stordriftsfördelar som kommer från användingen av olika plattformar, sa Blix och påpekade att i dag är det si och så med informationen mellan landsting, mellan privata företag och landstingen samt även mellan landstingen oc h äldreomsorgen.

Britt Östlund, professor på KTH, kommemnterade rapporten och sa bland annat att en trend i dagens vård är att sjukvården rör sig ut och in i hemmet.

Läs rapporten och se video från seminariet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se