Aktuellt 2018

Etnisk segregation har ökat, men det har även egenföretagande

2018-12-14

Från vänster ses moderatorn Gabriella Chirico Willstedt, SNS, Henrik Andersson, Uppsala Universitet, Maroun Aoun, Almi, Hossein Alfak, Tensta företagarförening, och Mats Hammarstedt, Linnéuniversitet och IFN. Foto: Marcos Demetry.

”Den etniska segregationen i Sverige har ökat sedan 1990-talet men det har även andelen egenföretagare bland invandrare”, sa Mats Hammarstedt, Linnéuniversitet och affilierad till IFN, på seminariet Segregation och flyktinginvandrares företagande (SNS).Henrik Andersson, Uppsala Universitet, presenterade en studie om huruvida etnisk segregation bidrar till mer egenföretagande. Han finner i studien att de flyktingar som placerades i kommuner med en större andel egenföretagare från samma ursprungsland med större sannolikhet blev egenföretagare.

En förklaring till att fler blev egenföretagare är att lokala etniska nätverk har kunskaper och lokal marknadskännedom som underlättar för nyanlända att starta företag.

Hammarstedt lyfte upp Anderssons metodologiska bidrag till forskningen och diskuterade ett antal punkter om studien, bland annat resultatens generaliserbarhet och definitionen av etniska nätverk kontra enklaver.

Text: Marcos Demetry

Läs rapporten

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se