Aktuellt 2018

Nydisputerad IFN-forskare

2018-12-18


Malin Gardberg, IFN, har doktorerat i nationalekonomi vid Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam i Nederländerna. I avhandlingen Financial Integration and Global Imbalances finner hon bland annat att utländsk privat skuldfinansiering leder till att ett lands växelkurs reagerar mycket kraftigare på osäkerhet på finansmarknaden, medan länder som förlitar sig mer på aktiefinansiering har en stabilare växelkurs. Malin Gardberg säger att hon är nöjd att “ha rott i land detta femåriga projekt”. På IFN har hon börjat arbeta med ny forskning om arbetsmarknaden.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se