Aktuellt

Aktuellt 2019

2019-01-04

Seminarium om integration på arbetsmarknaden

Vid årsslutet arrangerade tankesmedjan Fores ett seminarium om boken om boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?. Lars Calmfors, Per Skedinger och Simon Ek, IFN, är tre av medförfattarna. De diskuterade bland annat integrering av utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden. Lars Calmfors förklarade att ”ingen enskild åtgärd är tillräcklig.” På tal om dagens arbetsmarknadsutbildningar sa Lars Calmfors att denna väg ”tar lång tid och effekterna är inte särskilt stora.” 


2019-01-14

"Den som vill ha basinkomst bör omfamna 'muddling through'"

SNS arrangerade på måndagen ett seminarium om basinkomst/medborgarlön. Andreas Bergh presenterade bakgrunden till debatten och de olika argument som framförs – för och emot. Minna Ylikännö, forskare vid den finska folkpensionsmyndigheten, presenterade den finska försöksverksamhet med basinkomst (vid arbetslöshet) som nyligen avslutats. Bergh menade att den som tycker att basinkomst är något bra bör omfamna muddling through, det vill säga att dagens system steg för steg förändras genom små reformer.


2019-01-16

Skillnaden växer mellan stad och landsbygd!

Många små och krympande kommuner får allt svårare att klara av sitt välfärdsuppdrag, konstaterar Eva Mörk, Uppsala universitet, Gissur Ó Erlingsson, Linköpings universitet, och  Lovisa Persson, IFN, i SNS Konjunkturrådsrapport 2019. De förordar bland annat att asymmetrisk ansvarsfördelning studeras, det vill säga att vissa ansvarsområden lyfts bort från mindre kommuner. Anledningen är att forskarna kunnat konstatera att skillnaden växer mellan stad och landsbygd. "Eleverna i storstäder presterar generellt bättre än de på en avlägsen landsbygd" förklarade Lovisa Persson. Vad gäller äldreomsorg så ser forskarna dock inte någon systematisk skillnad.


2019-01-22

Välkommen till Öppet Hus!

Funderar du på att bli forskare? Den 1 februari arrangerar IFN Öppet Hus för doktorander i nationalekonomi och de som läser sista året på en masterexamen i nationalekonomi. IFN som forskningsmiljö, de fem forskningsprogrammen och trender inom nationalekonomisk forskning ingår i programmet, som avslutas med mingel och lättare förtäring.


2019-01-29

Riksdagsutskott intresserat av forskning om digitalisering

Mårten Blix, IFN, presenterade på tisdagen forskning om digitalisering i sjuk- och hälsovården för Riksdagens Socialförsäkringsutskott. Blix var tillsammans med Allan Gustafsson inbjuden att berätta om sina rön samt att svara på ledamöternas frågor. Både Blix och Gustafsson är författare till ESO-rapporter om digitalisering inom vården.


2019-02-06

Öppet Hus drog stor skara studenter

IFN har hållit Öppet Hus för doktorander i nationalekonomi och studenter som läser sista året på en masterexamen i nationalekonomi. Studenterna som kom från Uppsala universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, Jönköping International Business School, Göteborgs universitet och Lunds universitet, lyssnade först till en rad presentationer av IFN-forskare. Därefter följde ett mingel där de träffade och talade med  forskare och forskningsassistenter.


2019-02-13

Ny styrelseordförande för IFN

Staffan Bohman är tillträdande ny ordförande för styrelsen i Institutet för Näringslivsforskning, IFN. Han efterträder Michael Treschow som varit ordförande 2011–2018.


2019-02-20

Årets Myrdalpris till Erik Prawitz och Mounir Karadja

Myrdalspriset 2018 tilldelas Erik Prawitz, IFN, och Mounir Karadja, Uppsala universitet, för artikeln ”Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarrörelsen” (Ekonomisk Debatt nr 8, 2018). Juryn förklarar att drivkrafterna bakom dagens globala migrationsströmmar kan jämföras med utvandringen från Sverige från 1880-talet och fram till första världskriget. Prawitz och Karadja finner i sin studie att utvandringen hade positiva effekter på moderniseringen av Sverige.


2019-03-04

Ny forskning: Hur hat sprids på nätet

På måndagens presenterade Joakim Jansson, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, forskning om näthat på ett brown bag-seminarium på IFN. Jansson forskar tillsammans med Emma von Essen om sambandet mellan anonymitet och näthat som riktar sig mot feminister och utlänningar. De finner att när anonymiteten försvagas så minskar näthatet generellt och då även hat mot utlänningar.


2019-03-05

Läs "Kunskapsynen och pedagogiken" på nätet

Äntligen, säger någon, finns boken Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos Bokförlag) att läsa på nätet. Boken, med Magnus Henrekson som redaktör. Boken lanserades hösten 2017 och Magnus Henrekson har allt sedan dess presenterat den på allehanda seminarier, konferenser och möten. Den vanligaste reaktionen har då varit, berättar han, antingen att "ni förklarar någonting som jag känt på mig men inte riktigt kunna sätta ord på" eller en viss skepsis och förvåning där personer tänker att "detta kan väl ändå inte stämma, det är så långt från sunt förnuft och rim och reson". 


2019-03-15

Global Award 2019 tilldelas Boyan Jovanovic

Global Award for Entrepreneurship Research 2019 tilldelas Boyan Jovanovic, professor i nationalekonomi vid New York University. Jovanovic får priset för sin banbrytande forskning om konkurrensdynamik mellan nya och etablerade företag, entreprenöriellt lärande och urvalsprocesser. Global Award är den världsledande utmärkelsen inom entreprenörskaps-forskning med en prissumma på 100 000 euro.


2019-03-19

Italiens kris löses inte med att kopiera historien eller andra länder!

"Det som saknas i Italien är inte reformerna, men tilltro till reformerna", sa Giuseppe Bertola, Turin University, när han presenterade årets EEAG-rapport på ett seminarium i Stockholm. Han menade vidare att "lösningen är inte att kopiera de reformer som Tyskland genomfört,eller att vi ska bli danskar och det är inte heller att upprepa vad som gjordes när det tidigare gick bra för landet. Lösningen är att förstå omvärlden". Karolina Ekholm, professor i internationell ekonomi, och Mauro Gozzo, ordförande för Industrins Ekonomiska Råd, kommenterade rapporten. "Sverige ses som en av de goda och jag gillar inte denna återgivning av verkligheten eftersom den delar upp Europa i söder och norr", sa Ekholm. Mauro Gozzo höll med henne.


2019-03-25

Gästforskare: “På IFN kan jag fokusera på min forskning”

Att vara gästforskare på IFN är ett sätt att utbyta idéer och att samarbeta forskare och forskningsprojekt emellan. Under ett år besöker ett stort antal gästforskare institutet. Ludek Kouba är gästforskare på IFN under våren och sommaren 2019. Han är docent vid Nationalekonomiska institutionen på Mendel University i Brno i Tjeckien. Han är också verksam på deltid vid Ekonomihögskolan i Prag.


2019-03-28

Forskningen visar att bättre tillgänglighet och kontinuitet är bäst för patienterna

Forskning av Petra Persson, Stanford University och IFN, Maria Polyakova och Yiqun Chen, även de verksamma på Stanford, visar att det är 10 procent större sannolikhet att personer med tillgång till informell hälsoexpertis, exempelvis läkare eller sjuksköterska i familjen, blir 80 år eller äldre. De är också betydligt mindre benägna att få kroniska livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärtattack, hjärtsvikt och diabetes. Studien har publicerats av National Bureau of Economic Research och kommer som working paper även på IFN.


2019-04-04

"Nationalstatens återkomst" diskuterades i Bryssel

”Som ett första stort steg för att rädda sammanhållningen inom EU måste nationalstaternas politiker lära sig ge ett erkännande till EU för framgångar och inte som för tillfället själva ta äran och sedan skylla alla svårt förankrade beslut på EU”, summerar Lars Oxelheim debatten när boken EU och nationalstatens återkomst (den 22:a årgången av Europaperspektiv) på onsdagen diskuterades i Bryssel. Detta skedde på Svenska Permanenta Representationen till EU med deltagande av bl a handelskommsissionär Cecilia Malmström.


2019-04-05

Detaljhandel: skillnaden mellan stad och landsbygd ökar

På fredagen presenterade Özge Öner resultatet av tre års forskning om detaljhandelns betydelse för stad och landsbygd. Titeln på forskningsprojektet är "Shopping for change: The role of retail for urban and rural development in Sweden". Forskningen har finansierats av Handelsrådet. "Branschens storlek motsvarar nära 20 procent av det totala antalet jobb och nästan 11 procent av BNP", skriver Özge Öner i en sammanfattning av projektet. Men trots detta minskar detaljhandeln i flertalet svenska kommuner.


2019-04-12

Diskussion om företag, arbetsmarknad och entreprenörskap

I slutet av mars ordnade företags-, arbetsmarknads- och entreprenörskapsgruppen (FAME) på IFN en intern workshop för IFN-forskare och affilierade. Under workshopen presenterades och diskuterades forskning som görs med IFN:s företagsdata och svensk registerdata. Syftet med sammankomsten var att informellt och i en mindre grupp gå igenom och diskutera forskningsidéer och pågående forskning som fortfarande är i ett väldigt tidigt skede, och därmed utnyttja den breda kunskap som finns på institutet samt hitta möjliga nya synergier. Totalt 16 forskare presenterade och fick feedback på sin forskning och sina forskningsidéer.


2019-04-18

Glad Påsk!

Glad påsk önskas alla besökare på IFN:s webbplats.


2019-04-21

IFN:s forskning spänner över ett brett fält

IFN har vid ett par tillfällen bjudit in företrädare för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer för att berätta om institutets breda verksamhet. ”IFN:s forskning och dess betydelse i samhällsdebatten” (Magnus Henrekson), ”Privatisering av välfärdstjänster” (Henrik Jordahl) och ”Är det svenska näringslivet mer entreprenöriellt än det amerikanska?” (Lars Persson), var ämnena för presentationer som deltagarna lyssnade till och ställde frågor kring. Även Mårten Blix, IFN, talade och då om en bok som han skriver tillsammans med Henrik Jordahl om den svenska välfärdssektorn.


2019-04-24

Assar Lindbeck förklarar

Professor Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, har samtalat med professor Magnus Henrekson, vd för IFN, om nationalekonomers roll, Lindbeckkommissionen och mycket mer. Se frågor och svar i denna drygt tio minuter långa video.


2019-04-25

Per Skedinger expert i nytillsatt utredning om arbetsrätten

Regeringen tillsätter justitierådet Gudmund Toijer som särskild utredare för att föreslå en modernisering av arbetsrätten. Utredningen och utformningen av direktiven bygger på januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Per Skedinger, IFN, har utsetts till expert i utredningen. Hans forskning har bland annat fokuserat på Las och turordningsreglerna. Övriga experter är Oscar Norström Skans, Uppsala Universitet, och Anna Breman, chefsekonom Swedbank.


2019-04-26

Tydliga målkonflikter i skolan

”Vad menas med kvalitet i skolan?” Detta var temat för en konferens arrangerad av Friskolornas riksförbund där Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och IFN, diskuterade vikten av att se målkonflikterna mellan olika kvalitetsmål i skolan. Skolan har som mål att bland annat öka elevinflytande. Sahlgren presenterade forskningsresultat som visar att elevinflytande är positivt korrelerat med upplevd glädje bland elever. Däremot är elevinflytande negativt korrelerad med nationell ekonomisk tillväxt.


2019-05-03

Sverige bör omförhandla äldre investeringsskyddsavtal

Moderna internationella investeringsskyddsavtal är utformade utifrån den kritik som riktats mot äldre avtal – den potentiella kostnaden för värdlandet har begränsats. Sverige har kvar ett stort antal äldre investeringsskyddsavtal och bör i likhet med många andra länder överväga att omförhandla dessa. Det påpekar professor Henrik Horn och docent Pehr-Johan Norbäck, IFN, i en studie de gjort för Tillväxtanalys.


2019-05-09

Rapport om "en välfungerande skolmarknad"

Dany Kessel, Södertörns högskola och affilierad till IFN, presenterade på torsdagen rapporten "En välfungerande skolmarknad" som han författat tillsammans med Elisabet Olme för Svenskt Näringsliv. De två forskarna föreslår hur skolval skulle kunna organiseras på ett mer effektivt och rättvist sätt. De föreslår att det skapas en för hela landet gemensam plattform för val och antagning. Samtidigt vill de att strategiska incitament förbjuds, exempelvis viktning av närheten till en skola. Dessa åtgärder skulle kunna "ger aktörerna på skolmarknaden den information de hade kunnat få genom prismekanismen" förklarade Kessel.


2019-05-15

Global Award-vinnare: om betydelsen av företags renommé

På onsdagen presenterade årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research, Boyan Jovanovic från New York University, uppsatsen "Product Recalls and Firm Reputation" på IFN. I sin forskning utnyttjar Jovanovic raset i företags aktievärde till följd av återkallade produkter för att skatta andelen av företagens börsvärde som beror på dessas renommé. Han uppskattar att elva procent av företagens börsvärde beror på rykte/renommé.


2019-05-17

Boyan Jovanovic mottog Global Award for Entrepreneurship Research

På torsdagen mottog Boyan Jovanovic, årets vinnare av Global Award for Entrepreneurship Research utmärkelsen vid en ceremoni på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Prisutdelare var näringsminister Ibrahim Baylan, tillsammans med Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv. Läs mer om årets vinnare på prisets webbplats.


2019-05-22

Djupdykning i kunskap – i och om skolan

På tisdagen presenterades boken Glädjeparadoxen – historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse (Dialogos Förlag 2019) på ett seminarium i Stockholm. En av bokens två författare, Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och IFN, förklarade att vi måste ta målkonflikten mellan glädje och effektiv inlärning på allvar. Magnus Henrekson, IFN, som inledde och avslutade seminariet sa att den utbildning vi har nu är ett perfekt recept för att öka klyftorna i samhället, så om det är detta vi vill ha så är det bara att bygga vidare på dagens skola.


2019-05-29

Ny nordisk rapport om integrering av invandrare på arbetsmarknaden

Lars Calmfors, IFN, är huvudförfattare till en ny rapport skriven för Nordiska Ministerrådet: Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: An Overall Perspective. Rapporten presenterades på onsdagen i Oslo. Per Sekdinger, IFN, och Simon Ek, Uppsala universitet och affilierad till IFN, har skrivit ett kapitel med titel "Wage Policy" (lönepolitik). Forskningen visar att subventionerade privat anställning på arbetsmarknaden är det mest fördelaktiga, även för att invandrade ska få icke-subventionerade arbeten, förklarade Lars Calmfors i Oslo. Han sa att denna typ av stöd finns mest i Sverige och rådde övriga länder att öka denna insats.


2019-06-11

Målkonflikter i dagens skola

Om vi vågar acceptera och ta tag i målkonflikterna [i skolan], då tror jag att vi kommit en bra bit på väg, förklarar Gabriel Heller Sahlgren i en ny podd. Han berättar om bakgrunden till konflikten mellan elevers glädje och deras kunskaper och vad politikerna kan göra för att vrida rätt utvecklingen i utbildningssystemet.


2019-06-12

Nordiskt samarbete om industriell organisation

En tvådagars konferens om industriell organisation anordnades 10-11 juni i Stockholm av IFN, Handelshögskolan i Stockholm och Södertörns högskola. 45-talet deltagare kom till konferensen som var den elfte inom ramen för Norio (Nordic Workshop on Industrial Organization) som hålls vartannat år. Det övergripande syftet med dessa workshops är att stimulera samarbete och kunskapsutbyte bland nordiska forskare på området.


2019-06-13

Intensiv debatt om lönenormering

På torsdagen presenterades boken Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid (Dialogos Förlag 2019) författad av Lars Calmfors, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Per Skedinger. De har studerat och analyserat hur den svenska kollektivavtalsmodellen kan reformeras så att större hänsyn tas till brist på kvalificerad arbetskraft, exempelvis sjuksköterskor, men även samhällsekonomin i stort. Under seminariet och en stundtals intensiv debatt medverkade även Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega, Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall, och Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet. Journalisten Anna Danielsson Öberg ledde seminariet.


2019-06-18

Miljövänlig teknik är vägen till bättre klimat

På tisdagen presenterade tankesmedjan Fores Nordiska ministerrådets rapport Climate Policies in the Nordics – Nordic Economic Policy Review 2019, med Lars Calmfors, IFN, och John Hassler, Stockholms universitet, som redaktörer. Tillsammans med en rad skribenter har de studerat hur de nordiska länderna bäst kan bidra till den internationella klimatpolitiken. Calmfors och Hassler föreslår bland annat att de nordiska länderna ska samarbete mer kring ny miljövänlig teknik. De vill att Norden ska fokusera på "teknik som kan få globalt bred användning och där de nordiska länderna har speciell kompetens".


2019-06-19

Nytt inom näringslivet: ett unikt samarbetsnätverk

I IFN:s serie med näringslivskontakter presenterade, på tisdagen, Jan-Erik Gustavsson, vp innovation och strategi, företaget Combient. Han berättade att Combient är något så unikt som ett samarbetsnätverk för 28 svenska och finska företag – främst inom Wallenbergsfären. Combient bistår medlemsföretagen med bland annat utveckling inom AI och digitalisering och delar sedan med sig av idéer och utveckling inom nätverket.


2019-06-20

Informell hälsoexpertis påverkar vår hälsa

På onsdagen presenterade Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN, forskning som visar att sannolikheten är större att personer med tillgång till informell hälsoexpertis, exempelvis läkare eller sjuksköterska i familjen, blir 80 år eller äldre. På seminariet på SNS kommenterade Mårten Palme, Stockholms universitet, utifrån sin egen forskning om sambandet mellan utbildning och hälsa. Seminariets övergripande frågaställning vad "hur ojämlikheter i hälsa och livslängd kan minskas".


2019-06-21

Glad midsommar!

En central del av den svenska sommaren är midsommarfirandet. IFN önskar alla besökare på denna webbplats en glad midsommar och en fortsatt skön sommar.


2019-06-24

Nytt avsnitt: "Hur ska utrikesfödda kunna få jobb?"

I en ny podd resonerar professor Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och IFN, om utrikesföddas situation på arbetsmarknaden. Han menar att det tidigare fanns en föreställning om att invandring alltid innebär en vinst för samhället och så är det inte. Detta beror på den dåliga sysselsättningsutvecklingen [för invandrare]. Mats Hammarstedt diskuterar hur fler skulle kunna komma i arbete och att utrikesfödda inte tycks vara mer entreprenöriella än inrikesfödda.


2019-06-25

Vad uppnås med en lag mot mobiler i skolan?

Franska gymnasieelever får sedan ett år tillbaka, enligt lag, inte använda sina mobiltelefoner i skolan. Sedan 2007 har svenska lärare, enligt skollagen, rätt att ”omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna” (läs: mobiltelefoner). Vad skulle ett totalförbud mot mobiltelefoner i våra skolor ge för resultat, undrade Björn Tyrefors och Dany Kessel, IFN, samt Hulda Lif Hardardottir, Stockholms universitet. De fann att ett lagstadgat mobilförbud i skolan är en billig men inte generellt effektiv reform.


2019-07-03

Forskning i panelsamtal och presentationer

Under Almedalsveckan deltog IFN-forskare i publika seminarier men även som talare på luncher/middagar för särskilt inbjudna. Lars Calmfors, Mårten Blix, Gabriel Heller Sahlgren, Henrik Jordahl, Per Skedinger och Johan Wennström var alla i Visby för att berätta om sin forskning. De ämnen som forskarna tog sig an var allt från finansiering av välfärdsstaten, integration av nyanlända samt likvärdighet och segregation i skolan, till digitalisering i vården, religion och arbetslagstiftning.


2019-07-09

Ju högre tillit desto mer intraprenörskap

Niklas Elert och Mikael Stenkula, IFN, har studerat hur tillit i samhället påverkar entreprenörskap bland anställda i existerande företag, så kallat intraprenörskap. De finner att tillit ger större grad av arbetsautonomi i existerande företag, vilket är en förutsättning för att intraprenörskap ska kunna frodas. Tillit leder även till en mer omfattande välfärdsstat. Eftersom många förmåner ofta är mer fördelaktiga för anställda än för egenföretagare, kan det leda till att entreprenöriella individer väljer att bli intraprenörer i stället för oberoende entreprenörer.


2019-07-16

Forskning om näringslivets villkor

IFN är en privat och oberoende stiftelse som forskar om frågar som har hög relevans för det svenska näringslivet. I dagens kunskapsintensiva och globala konkurrens ökar specialiseringen, men också behovet av breda samhällsperspektiv. Forskarna vid IFN förenas av övertygelsen att nationalekonomisk metod är ett kraftfullt verktyg för att förstå samhället.


2019-07-24

Kan nationalekonomer bättre än andra?

Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi verksam på IFN och Stockholms universitet, samtalar i denna cirka 10 minuter långa video med Magnus Henrekson, professor och vd för IFN. Frågorna han svarar på är bland andra: om nationalekonomer kan bättre än andra? Och hur det kom sig att hans forskargärning i mycket handlar om normer och incitament? Dessutom berättar Assar Lindbeck vad som var annorlunda med Lindbeckkommissionen som han ledde på 1990-talet.


2019-07-31

IFN i filmens värld

Institutet för näringslivsforskning filmar sedan ett par år tillbaka publika aktiviteter som institutet arrangerar. Genom att prenumerera kan du se alla programmen direkt när de läggs ut, vilket oftast är senare samma dag som ett event hållits. Det finns även videos som förklarar vad forskarna arbetar med inom de olika forskningsprogrammen och intervjuer med bland andra Assar Lindbeck om hans långa forskarkarriär.


2019-08-09

"Det jag gör ska betyda något för samhället"

”Det var jättebra att min period som sommarassistent på IFN började med årets Sommarsammankomst”, säger Kajsa Rudal. I denna deltar nämligen nästan alla forskare och andra anställda. ”Jag lärde mig snabbt vem som var vem”, förklarar hon. Kajsa säger att hon lärt sig mycket om databehandling, vilket hon kommer att ha stor nytta av i framtiden. Några tråkiga och monotona arbetsuppgifter har hon inte haft. ”Det är väldigt trevligt på IFN”, förklarar hon.


2019-08-12

Höstens första seminarium

På måndagens hölls höstens första akademiska brown bag-seminarium på IFN (forskning på ett tidigt stadium). Det var Johanna Möllerström, George Mason University i Washington DC och affilierad till IFN, som presenterade studien "A Meritocratic Origin of Egalitarian Behavior". Forskarna har i experiment studerat hur människor (i USA och Norge) anser att det är rättvist att fördela inkomst efter prestation. Och vad betyder det när det är osäkert vem som egentligen presterar bäst?


2019-08-23

Från IFN till doktorandstudier i Berlin

Hedda Nielsen började arbeta som forskningsassistent på IFN sommaren 2018. Nu, ett år senare, lämnar hon institutet för att påbörja doktorandstudier vid Berlin School of Economics & Humboldt-universitetet i Berlin. Hon förklarar att hon på IFN fått inblick i många olika forskningsområden och lärt sig mycket om data.


2019-08-29

Prisad för forskning om geografins betydelse för företag och företagare

Özge Öner, IFN och Cambridge University, tilldelas Unga forskarpriset 2019. Hon föreläser om sin forskning på ett lunchseminarium på Entreprenörskapsforum den 12 september. Öner prisas för sin forskning om 1) de geografiska aspekterna av företagande (särskilt inom detaljhandel och turistsektorn), 2) entreprenörskap (främst bland utrikesfödda) och 3) lokala institutioners betydelse för företagsklimatet. Den röda tråden i alla dessa studier är geografin och hur den kan hjälpa oss att förstå de lokala marknadsförhållandena för företag och företagare.


2019-08-30

Per Skedinger utreder minimilöner för EU-kommissionen

Per Skedinger, IFN och adjungerad professor vid Linnéuniversitetet, har av EU-kommissionen och dess program för sysselsättning och social innovation (EaSI) fått i uppdrag att författa en studie om kollektivavtalsreglerade minimilöner i de nordiska länderna. Studien ska avhandla effekter på lönestrukturen och sysselsättningen och jämförelser kommer att göras med länder med lagreglerad minimilön. Frågan om hur kollektivavtalsreglerad minimilön eventuellt kan motverka fenomenet in-work poverty, det vill säga fattigdom trots heltidsarbete, ingår också i uppdraget.


2019-09-02

Magnus Henrekson utses till nomineringsperson

Professor Magnus Henrekson, vd för IFN, har av regeringen utsetts till en av två nomineringspersoner som ska lämna förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter för Lunds universitet för verksamhetsperioden 1 maj 2020 – 30 april 2023. Den andra nomineringspersonen är Maria Arnholm, tidigare jämställdhetsminister och Liberalernas partisekreterare.


2019-09-04

Åsa Hansson: Bolagsskatten bör sänkas

Hur står sig svenska skatter i en internationell jämförelse? Den frågan har undersökts i en skatterapport publicerad av SNS.
Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, kommenterade rapporten vid ett seminarium på SNS. Internationellt sett ligger Sverige kring snittet för bolagsskatt, sa Hansson men förklarade att Sverige som litet land behöver sänka bolagsskatten för att stå sig i en allt mer globaliserad konkurrens.


2019-09-11

Mårten Blix: Konkurrensen på bankmarknaden kommer byta skepnad

När svenska banker blir tvungna att dela med sig av kundernas data och information till andra företag som konkurrerar på samma marknad, förändras själva strukturen för bankbranschen. Den slutsatsen drar analysföretaget Copenhagen Economics i en ny rapport beställd av Bankföreningen.

Mårten Blix, IFN, medverkade i ett panelsamtal om rapporten under onsdagen.

Han sa att svenska banker historiskt sett varit framgångsrika i digitaliseringen och att Sverige har haft ett försprång jämfört med stora delar av omvärlden. Svenska banker har haft en gemensam infrastruktur bestående av bland andra mobilt bank-id och swish och det har fungerat väl. Men konkurrensen kommer att byta skepnad framöver, tror Mårten Blix. Kunderna kommer inte bara vilja göra prisjämförelser mellan bankerna, utan också jämföra etik och personlig integritet. De svenska bankerna kommer också att få se en ökad konkurrens från andra håll när nya, helt digitala, aktörer etablerar sig på bankmarknaden:

- Sverige är ett litet land, men när stora internetgiganter ger sig in på bankmarknaden, kommer de ha ett enormt informationsövertag, sa Mårten Blix.


2019-09-12

Özge Öner tilldelas pris för unga forskare

Özge Öner, IFN och University of Cambridge, mottog på torsdagen Unga forskarpriset 2019 för "betydande insatser för vår förståelse av entreprenörskap," sa priskommitténs ordförande Martin Andersson, professor vid Blekinge Tekniska Högskola. Prissumman är 150 000 kronor och delas ut årligen av Entreprenörskapsforum. "Vi försöker förstår platsen betyder för ekonomin och för bland annat entreprenörskap," förklarade Öner i sin prisföreläsning.


2019-09-12

EU behöver en ny syn på entreprenörer

Reformer på sex områden, det är vad som krävs för att få ett mer dynamiskt och konkurrenskraftigt företagande. Det menar IFN-forskarna Niklas Elert och Magnus Henrekson som tillsammans med Mark Sanders, Utrecht University, skrivit den nya boken The Entrepreneurial Society: A Reform Strategy for the European Union. En bok som presenterades vid ett seminarium i Näringslivets Hus den 12 september. 


2019-09-26

Digitala vårdmöten – mer kunskap krävs

Vilka använder sig av digitala vårdmöten med läkare och varför? Det är två av frågeställningarna i en rapport som SKL beställt av Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Forskningsrapporten presenterades vid ett seminarium ordnat av SKL under onsdagen där Mårten Blix, IFN, var opponent.


2019-09-27

Marco Pagano: ”IFN-forskare har förmågan att komma med intressanta och nya forskningsfrågor.”

Den italienske ekonomen Marco Pagano, University of Naples Federico II, besökte IFN i veckan. Han är globalt ledande inom området Labor and Finance. Det är också ett nyckelområde för IFN:s forskningsprogram Globaliseringen och företagen.


2019-09-27

Entreprenörskap – ett sätt att göra EU mer hållbart

Hur kan EU bli mer inkluderande, innovativt och få en hållbar tillväxt? Genom mer entreprenörskap, visar Magnus Henrekson, Niklas Elert och Mark Sanders, Utrecht University, med sin forskning. Under onsdagen höll Niklas Elert och Magnus Henrekson, IFN, en öppen föreläsning i ESBRI:s regi om den nya boken The Entrepreneurial Society: A Reform Strategy for the European Union.


2019-10-02

Gabriel Heller Sahlgren filosofie doktor

Gabriel Heller Sahlgren, IFN och London School of Economics (LSE), har försvarat sin avhandling Causal Inference in Social Policy: Evidence from Education, Health, and Immigration vid LSE. Han fick det ovanliga betyget ”Pass with no corrections”, vilket innebär att inga ändringar krävdes för att få avhandlingen godkänd.


2019-10-07

IVF-reform med samhällsekonomiska vinster

Under måndagen presenterade Hanna Mühlrad, affilierad till IFN och forskare vid Lunds universitet och Karolinska institutet, sitt working paper ”Multiple Births, Birth Quality and Maternal Labor Supply: Analysis of IVF Reform in Sweden”, vid ett seminarium på IFN. 

 


2019- 10- 08

Delegation från EU-kommissionen besökte IFN

Under tisdagen besökte en delegation från EU-kommissionen IFN för att ta del av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Perssons forskning om hur digitalisering och automatisering påverkat det svenska näringslivet.


2019-10-17

Shon Ferguson höll seminarium på Kommerskollegium

Idag presenterade IFN-forskaren Shon Ferguson sin studie om born globals och policyfrågor på Kommerskollegium.


2019-10-18

IFN-forskare på tvärvetenskapligt möte

I veckan deltog flera forskare från IFN i en minikonferens för forskningsmiljöer inom nationalekonomi och folkhälsovetenskap. Therese Nilsson, Hanna Mühlrad och Joacim Tåg var de IFN-forskare som presenterade sina arbeten.


2019-10-18

Forskningsprojekt om Stockholms förvandling får stort anslag

Riksbankens jubileumsfond har beviljat ett anslag om 4 967 000 kronor för forskning om hur vi påverkas av vilket kvarter vi växer upp i. 


2019-10-21

Anslag till IFN Stockholm Conference

Therese Nilsson har beviljats ett anslag på 200 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond. 


2019-10-21

Vad hindrar kvinnor från att nå toppen? Joacim Tåg presenterade studie på ECB

Idag presenterade Joacim Tåg, IFN, studien  "What Prevents Women from Reaching the Top?" vid Europeiska centralbanken på 2nd Joint Bank of England/ Federal Reserve Board/ European Central Bank Conference on Gender and career progression.

 


2019-10-22

Magnus Henrekson presenterade ny forskning på ZEW

Under tisdagen presenterade Magnus Henrekson boken The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for the European Union vid ZEW – Leibniz Centre for European Economic Research i Mannheim.


2019-10-25

Fredrik Heyman och Lars Persson presenterade rapport på Finansdepartementet

Vilka är de regionala skillnaderna när det gäller digitaliseringen i Sverige och vilken slags jobbdynamik har digitaliseringen fört med sig i det svenska näringslivet? 


2019-10-29

Lars Calmfors och Per Skedinger om kollektivavtal och lönebildning

Debatten om lönebildningen har varit intensiv under hösten. Kollektivavtal för drygt 2,8 miljoner löntagare ska förhandlas under avtalsrörelsen 2020. Behöver vi en ny modell för lönebildning och kollektivavtal?


2019-10-30

Niclas Berggren, Andreas Bergh, Henrik Jordahl och Therese Nilsson presenterade ny forskning i Spanien

Hur påverkas populismen i Europa av globaliseringen, vad finns det för samband mellan marknadsekonomi och antisemitism och hur diskrimineras homosexuella på hyresmarknaden? Det är ämnen för ny forskning på IFN som fyra av forskarna inom programmen Institutionernas ekonomi och Tjänstesektorns ekonomi presenterade på en konferens vid Universitetet i Navarra, i Pamplona, Spanien, 24–25 oktober.


2019-11-06

Ny rapport om arvsskatten

Under måndagen presenterade Sebastian Escobar-Jansson, Ludwig-Maximilians-Universität München och affilierad till IFN sin SNS-rapport Lärdomar om den svenska arvsskatten.

 


2019-11-08

Hur ska invandrare integreras på de nordiska arbetsmarknaderna?

Under tisdagen gav Lars Calmfors, IFN, ett seminarium på EU-kommissionen i Bryssel. Han presenterade den rapport om invandrares integration på de nordiska arbetsmarknaderna som publicerades i maj på uppdrag av Nordiska Ministerrådet och som han ledde arbetet på.


2019-11-11

Kinesisk delegation besökte IFN

Under måndagsmorgonen ordnade IFN ett seminarium för en delegation från All-China Women's Federation och deras underorganisationer. All-China Women's Federation är Kinas ledande organisation för kvinnors rättigheter.


2019-11-14

Går koldioxidtullar och frihandel att förena?

Frågan om koldioxidtullar är högaktuell inom EU. När kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt linjetal, lovade hon att presentera en europeisk så kallad green deal under sina första hundra dagar av mandatperioden. EU skulle bli koldioxidneutralt till 2050. IFN-forskaren Henrik Horn skrev i början av hösten en blogg för tankesmedjan Bruegel.
Tillsammans med kollegan André Sapir förklarade han att handel och klimatåtgärder inte nödvändigtvis behöver vara varandras motsatser, men att frågan är komplex. Sedan dess har Henrik Horns text fångats upp av flera medier och han har bland annat intervjuats av Politico och den österrikiska tidningen Kurier. Här svarar han på tre centrala frågor i ämnet:


2019-11-20

Ny rapport: Skolan kan utbilda barn och unga till entreprenörer

Det går att utbilda sig till entreprenör, åtminstone i unga år. Det är en av slutsatserna i Entreprenörskapsforums Swedish Economic Forum Report, där svenska och utländska forskare analyserar entreprenörskapsutbildning. Under tisdagen presenterades rapporten vid ett seminarium i Spårvagnshallarna i Stockholm


2019-11-25

IFN firar 80 år av oberoende forskning

Det har gått 80 år sedan IUI grundades 1939. Då hette institutet Industriens Utredningsinstitut, numera heter vi Institutet för Näringslivsforskning. Då som nu ägnar vi oss åt oberoende forskning med hög relevans för det svenska näringslivet. Forskningsämnena skiftar med tiden, men strävan är alltid att så tidigt som möjligt hitta de mest angelägna frågorna. Därigenom kan IFN vara en viktig aktör i såväl forskarvärlden som samhällsdebatten.

Under måndagen firar vi med ett jubileumsseminarium och med att ge ut två böcker som på olika vis fångar in IFN:s essens.


2019-11-29

IFN firade 80 år med ett jubileumsseminarium

Den 25 november firade IFN 80 år av oberoende forskning med ett jubileumsseminarium för särskilt inbjudna gäster. IFN:s styrelseordförande Staffan Bohman betonade vikten av faktabaserad analys i sitt välkomsttal:

– IFN har aldrig haft en viktigare uppgift än i dag, som en saklighetens röst i ett debatt- och medieklimat där ytlighet, snuttifiering och fake news blivit realiteter.

 


2019-12-02

Hur ska Stockholms elförsörjning se ut?

Under måndagen medverkade Thomas Tangerås, chef för IFN:s elmarknadsprogram, i ett panelsamtal om elförsörjningen i Stockholm anordnat av Stockholms stad. Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) hälsade välkomna och betonade i sitt inledningstal värdet av att hitta långsiktiga lösningar på elproblemet i ett skede då samhället står inför en stor omställning.


2019-12-16

Johan Wennström föreläste på konferens om lärarutbildning

Johan Wennström, IFN, medverkade nyligen i en samverkanskonferens kring utbildningen KPU Ma/Nv/Tk med förhöjd studietakt vid Göteborgs universitet. KPU är en kompletterande utbildning för den som vill bli lärare och redan läst minst 90 högskolepoäng i ett skolämne.


2019-12-16

Mårten Blix i paneldiskussion om välfärdens framtida utmaningar

Mårten Blix, IFN, medverkade i en paneldiskussion om välfärdens framtida utmaningar när Svensk Försäkring presenterade sin årliga omvärldsrapport vid ett seminarium den 16:e december. Rapporten handlar om Sveriges ekonomiska och politiska utveckling och ett av områdena som analyserats är välfärden.


2019-12-17

Lars Calmfors arrangerade konferens på finska finansdepartementet i Helsingfors

Hur stabil är finanssektorn i de nordiska länderna idag och utformas penningpolitik och makrofinansiell reglering på rätt sätt? Det var några av frågorna när Lars Calmfors, IFN och Peter Englund, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm, arrangerade konferensen Financial Regulation and Macroeconomic Stability in the Nordics på finansdepartementet i Helsingfors torsdagen den 12 december.


2019-12-20

Malin Gardberg Wallanderstipendiat

Malin Gardberg, IFN, har tilldelats Wallanderstipendiet för sin framstående doktorsavhandling. Stipendiet finansierar fortsatt forskning på heltid under tre år.


2019-12-20

IFN önskar god jul

Under året som gått har vi producerat ny forskning inom programmen Globaliseringen och företagen, Entreprenörskapets ekonomi, Tjänstesektorns ekonomi, Elmarknadens ekonomi och Institutionernas ekonomi. Kanske vill du fördjupa dig i några av våra publikationer? Här finns såväl working papers som böcker att ladda ner. 


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se