Aktuellt 2019

"Den som vill ha basinkomst bör omfamna 'muddling through'"

2019-01-14

I bilden från vänster ses Ilinka Benson, SNS, i scensamtal med Andreas Bergh, IFN, och Minna Ylikännö, finska Pensionsmyndigheten..

SNS arrangerade på måndagen ett seminarium om basinkomst/medborgarlön. Andreas Bergh presenterade bakgrunden till debatten och de olika argument som framförs – för och emot. Minna Ylikännö, forskare vid den finska folkpensionsmyndigheten, presenterade den finska försöksverksamhet med basinkomst (vid arbetslöshet) som nyligen avslutats. Bergh menade att den som tycker att basinkomst är något bra bör omfamna muddling through, det vill säga att dagens system steg för steg förändras genom små reformer.

2019-01-14 Andreas Bergh SNS1.jpg
Andreas Bergh inledde seminariet med en beskrivning av debatten om basinkomst/medborgarlön.

 

Han föreslog att kommuner ska testa att erbjuda lägre ersättning men exempelvis utan några krav på motprestation.

– Och lär av resultaten, sa Bergh.

Han förslog att man provar med lägre ersättning från A-kassan (under en begränsad tid), utan krav på att delta i exempelvis Arbetsförmedlingens kurser, och se vad detta skulle ha för inverkan på sysselsättningen.

Utgå från faktiska problem, rådde Andreas Bergh:

– Hitta lösningar genom små reformer av det existerande systemet.

Han gav tre konkreta exempel där reformer bör kunna identifieras:

  • Incitamenten att jobba är i dag svaga för mottagare av ekonomiskt bistånd.

  • Det är oklart vad som avses med "akut nödläge" i synnerhet för icke-medborgare. Socialtjänsten bedömer detta från fall till fall. Exempelvis om någon saknar bostad.

  • Arbetslöshetskassan används både som omställningsförsäkring och skyddsnät.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se