Aktuellt 2019

Riksdagsutskott intresserat av forskning om digitalisering

2019-01-29

Blix och Gustafsson presenterar forskning om digitalisering för Riksdagens Socialförsäkringsutskott.

Mårten Blix, IFN, presenterade på tisdagen forskning om digitalisering i sjuk- och hälsovården för Riksdagens Socialförsäkringsutskott. Blix var tillsammans med Allan Gustafsson inbjuden att berätta om sina rön samt att svara på ledamöternas frågor. Både Blix och Gustafsson är författare till ESO-rapporter om digitalisering inom vården.

2019-01-29 Mårten Blic socialförsäkringsutskottet2.jpg
Mårten blix studerar digitalisering i allmänhet och den inom vården i synnerhet.

 

Läs  Operation digitalisering en ESO-rapport om hälso- och sjukvården, av Mårten Blix och Charlotta Levay

Läs Data i egna händer – en ESO-rapport om personliga hälsokonton, av Allan Gustafsson

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se