Aktuellt 2019

Öppet Hus drog stor skara studenter

2019-02-06


IFN har hållit Öppet Hus för doktorander i nationalekonomi och studenter som läser sista året på en masterexamen i nationalekonomi. Studenterna som kom från Uppsala universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, Jönköping International Business School, Göteborgs universitet och Lunds universitet, lyssnade först till en rad presentationer av IFN-forskare. Därefter följde ett mingel där de träffade och talade med  forskare och forskningsassistenter.

Erik Lundin.jpg
Fil. dr Erik Lundin presenterade ett forskningsprojekt inom ramen för programmet Elmarknadens ekonomi, Titeln var "Bristfällig konkurrens leder till högre elpriser i Sverige".

Mårten Blix.jpg
Fil. dr Mårten Blix presenterade forskning om digitalisering. Ett ämne som tas upp inom forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen.

Mikael Stenkula.jpg
Docent Mikael Stenkula berättade om det svenska attesystemet i ett historiskt och entreprenöriellt perspektiv. Han arbetar inom forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi.

Lovisa Persson.jpg
Fil. dr Lovisa Persson redogjorde för forskning inom programmet Tjänstesektorns ekonomi. "Produktivitet och konkurrens inom hemtjänsten" var titeln på hennes presentation.

Martin Ljunge.jpg
Docent Martin Ljunge talade om "förutsättningar för tillväxt – institutioner och sociala attityderi en global ekonomi". Hans forskning ingår i programmet Institutionernas ekonomi.

Malin Gardberg.jpg
Fil. dr Malin Gardberg arbetar på IFN sedan i höstas. På Öppet Hus berättade hon hur det är att vara ung forskare på IFN.

Lars Persson.jpg
Professor Lars Persson, vice vd på IFN, presenterade trender inom nationalekonomisk forskning, IFN:s databaser och alumninätverk.

 

Och sedan vidtog ett mingel där studenterna fick träffa många IFN-forskare som kunde berätta om arbetet som forskare inom nationalekonomi. De fick också svara på frågor om hur det är att vara forskningsassistent på IFN och hur policyfrågor passar in i forskningen.

Mingel 2.jpg
Marcos Demetry, forskningsassistent på IFN, samtalar med studenter.

 

Mingel 1.jpg
Magnus Henrekson, professor och vd IFN, diskuterar arbetet som forskare med studenter.

Mingel 3.jpg
Lars Persson, professor och vice vd IFN, i samtal med studenter och fil.dr Hanna Mühlrad, affilierad till IFN.

Mingel 4.jpg
Martin Ljunge, docent och forskare på IFN, berättar om arbetet som forskare och forskningen på IFN.

Mingel 5.jpg
Fredrik Heyman, docent och forskare på IFN, i diskussion med en av de studenter som kom till institutets Öppet Hus.

Mingel 6.jpg
Simon Ek, doktorand Uppsala universitet och tidigare forskningsassistent på IFN, i diskussion med bland andra fil. dr Lovisa Persson, IFN.

Mingel 7.jpg
Fil. dr Malin Gardberg och professor Henrik Horn samtalar med studenter på institutets Öppet Hus.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se