Aktuellt 2019

Årets Myrdalpris till Erik Prawitz och Mounir Karadja

2019-02-20


Myrdalspriset 2018 tilldelas Erik Prawitz, IFN, och Mounir Karadja, Uppsala universitet, för artikeln ”Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarrörelsen” (Ekonomisk Debatt nr 8, 2018). Juryn förklarar att drivkrafterna bakom dagens globala migrationsströmmar kan jämföras med utvandringen från Sverige från 1880-talet och fram till första världskriget. Prawitz och Karadja finner i sin studie att utvandringen hade positiva effekter på moderniseringen av Sverige.

Myrdalspriset delas ut varje år av Swedbank för att uppmärksamma årets bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår professor Anna Dreber Almenberg, professor John Hassler, reporter Viktor Munkhammar och Swedbanks chefekonom Anna
Breman, som också är juryns ordförande.

Juryns motivering:
Krig, svält, naturkatastrofer och fattigdom driver dagens globala migrationsströmmar. Dessa påverkar
politiska processer, den ekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaderna i såväl mottagar- som
ursprungsländerna. En viktig fråga där kunskapsluckorna är särkskilt stora är hur migration påverkar de
länder människor utvandrar från.

Drivkrafterna bakom migration har i grunden inte förändrats, och vi kan därför lära av historien. Mounir
Karadja och Erik Prawitz använder massutvandringen från Sverige från 1880-talet fram till första
världskriget, då ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning emigrerade till USA, för att undersöka dess
politiska effekter på hemorterna. Författarna jämför svenska kommuner med olika mycket utvandring
med hjälp av detaljerad statistik över emigranter. De finner att kommuner med högre emigration ser ökat
medlemskap i fackföreningar, högre fattigvårdsutgifter och i större utsträckning byter till representativ
demokrati. I dessa avseenden hade utvandringen positiva effekter på moderniseringen av Sverige.

Artikeln är välskriven och bygger på data med hög kvalitet. Författarna diskuterar ingående svårigheten
att identifiera orsaksamband och redovisar alternativa förklaringar till resultaten på ett tydligt sätt.
Forskningsresultaten har stor relevans för den aktuella ekonomisk-politiska debatten.

Läs mer om Erik Prawitz' forskning

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se