Aktuellt 2019

Läs "Kunskapsynen och pedagogiken" på nätet

2019-03-05


Äntligen, säger någon, finns boken Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos Bokförlag) att läsa på nätet. Boken, med Magnus Henrekson som redaktör. Boken lanserades hösten 2017 och Magnus Henrekson har allt sedan dess presenterat den på allehanda seminarier, konferenser och möten. Den vanligaste reaktionen har då varit, berättar han, antingen att "ni förklarar någonting som jag känt på mig men inte riktigt kunna sätta ord på" eller en viss skepsis och förvåning där personer tänker att "detta kan väl ändå inte stämma, det är så långt från sunt förnuft och rim och reson". 

2018-03-08 Magnus Henrekson Studio ett.jpg

Hur kom det sig att Inger Enkvist, professor emerita i spanska vid Lunds universitet, Magnus Henrekson, IFN, Martin Ingvar, professor i integrativ medicin, Karolinska Institutet, och Ingrid Wållgren, doktorand i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet, skrev en bok om skolan?

Förklaringen är deras samsyn på vad som gått fel i skolan: att samtidigt som ledande makthavare talar om vikten av kunskap och utbildning har pedagogiska teorier som nedvärderar kunskap fått starkt genomslag i utbildningssystemet. "Det anses bäst att elever själva upptäcker hur världen är beskaffad i stället för att bli undervisade". Författarna förklarar i boken att detta synsätt saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet. Och ... det elevcentrerade lärandet är ineffektivt. Arbetsminnet blir snabbt överbelastat om man ska lära sig genom att som novis arbeta med att lösa verkliga problem. Ett väl utformat lärarlett lärande är mycket effektivare.

Hur har debattklimatet ändrats sedan lanseringen av boken hösten 2017?

Magnus Henrekson säger att debatten har förändrats radikalt.

– Allt fler centrala aktörer i det svenska samhället menar nu att många av dagens problem i skolan har att göra med den rådande kunskapssynen och de undervisningsmetoder som följer av den. På den allra senaste tiden har jag också blivit inbjuden att hålla föredrag på pedagogiska institutioner och för lärarutbildare, konstaterar Magnus Henrekson.

Läs boken

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se