Aktuellt 2019

Global Award 2019 tilldelas Boyan Jovanovic

2019-03-15


Global Award for Entrepreneurship Research 2019 tilldelas Boyan Jovanovic, professor i nationalekonomi vid New York University. Jovanovic får priset för sin banbrytande forskning om konkurrensdynamik mellan nya och etablerade företag, entreprenöriellt lärande och urvalsprocesser. Global Award är den världsledande utmärkelsen inom entreprenörskaps-forskning med en prissumma på 100 000 euro.

Boyan Jovanovics forskning har bidragit med viktiga insikter inom grundläggande teorier om entreprenörskap. Det gäller yrkesval, in- och utträde på en marknad, lärande mellan företag, spridning av teknologi, inkomstfördelning och tillväxt. Jovanovics har även visat på vikten av entreprenörskap för ekonomin i stort. Han har utvecklat metoder  för att integrera entreprenörskap i dynamiska teoretiska modeller och i jämviktsanalyser av arbetsmarknaden.

Professor Jovanovics främsta bidrag inkluderar:

  • Ett tydliggörande av hur och över tid nya effektiva företag etableras, överlever och växer medan ineffektiva företag fasas ut. Genom att koppla entreprenöriell aktivitet till branschers struktur och makroekonomiska resultat berikar Jovanovic vår förståelse för entreprenörskapets funktion i ekonomin.

  • En avgörande insikt om komplexa beroendeförhållanden kring arbetsmarknadens funktionssätt, där vissa individer blir entreprenörer och andra blir anställda. Dessa processer påverkar innovation, teknologiska förändringar, industriell dynamik, fördelning av humankapital och tillväxt; inget av detta kan, enligt Jovanovic, ske utan entreprenörer.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm den 16 maj.

För mer information, besök prisets webbplats.


Global Award for Entrepreneurship Research belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskapets betydelse. Priset är med sin prissumma och sin globala ansats unikt i sitt slag. Priset består av statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro.

Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, medgrundare är Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medfinansiär är Vinnova. Donator är Lars Backsell.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se