Aktuellt 2019

IFN:s forskning spänner över ett brett fält

2019-04-21

Henrik Jordahl, IFN, berättar om forskning inom forskningsprogrammet Tjänstesektorns ekonomi.

IFN har vid ett par tillfällen bjudit in företrädare för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer för att berätta om institutets breda verksamhet. ”IFN:s forskning och dess betydelse i samhällsdebatten” (Magnus Henrekson), ”Privatisering av välfärdstjänster” (Henrik Jordahl) och ”Är det svenska näringslivet mer entreprenöriellt än det amerikanska?” (Lars Persson), var ämnena för presentationer som deltagarna lyssnade till och ställde frågor kring. Även Mårten Blix, IFN, talade och då om en bok som han skriver tillsammans med Henrik Jordahl om den svenska välfärdssektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se