Aktuellt 2019

Tydliga målkonflikter i skolan

2019-04-26

Från vänster ses Karin Dahlman-Wright, prorektor Karolinska Institutet, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Gabriel Heller Sahlgren, LSE och IFN. Text och foto: Marcos Demetry.

”Vad menas med kvalitet i skolan?” Detta var temat för en konferens arrangerad av Friskolornas riksförbund där Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och IFN, diskuterade vikten av att se målkonflikterna mellan olika kvalitetsmål i skolan. Skolan har som mål att bland annat öka elevinflytande. Sahlgren presenterade forskningsresultat som visar att elevinflytande är positivt korrelerat med upplevd glädje bland elever. Däremot är elevinflytande negativt korrelerad med nationell ekonomisk tillväxt.

Den 21 maj arrangerar IFN och Dialogos Förlag ett seminarium om boken Glädjeparadoxen av Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanadaji.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se