Aktuellt 2019

Sverige bör omförhandla äldre investeringsskyddsavtal

2019-05-03

Sonja Daltung, generaldirektör Tillväxtanalys, och Pehr-Johan Norbäck, IFN, lyssnar till Henrik Horn, IFN, som presenterar studien "International investment agreements".

Moderna internationella investeringsskyddsavtal är utformade utifrån den kritik som riktats mot äldre avtal – den potentiella kostnaden för värdlandet har begränsats. Sverige har kvar ett stort antal äldre investeringsskyddsavtal och bör i likhet med många andra länder överväga att omförhandla dessa. Det påpekar professor Henrik Horn och docent Pehr-Johan Norbäck, IFN, i en studie de gjort för Tillväxtanalys.

Syftet med investeringsskyddsavtal är att främja investeringar genom att skydda investerare mot förluster orsakade av offentliga åtgärder i värdländerna, exempelvis förändrade skatter och miljölagstiftning. Studien presenterades på fredagen av Henrik Horn.

Läs rapporten

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se