Aktuellt 2019

Rapport om "en välfungerande skolmarknad"

2019-05-09


Dany Kessel, Södertörns högskola och affilierad till IFN, presenterade på torsdagen rapporten "En välfungerande skolmarknad" som han författat tillsammans med Elisabet Olme för Svenskt Näringsliv. De två forskarna föreslår hur skolval skulle kunna organiseras på ett mer effektivt och rättvist sätt. De föreslår att det skapas en för hela landet gemensam plattform för val och antagning. Samtidigt vill de att strategiska incitament förbjuds, exempelvis viktning av närheten till en skola. Dessa åtgärder skulle kunna "ger aktörerna på skolmarknaden den information de hade kunnat få genom prismekanismen" förklarade Kessel.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se