Aktuellt 2019

Boyan Jovanovic mottog Global Award for Entrepreneurship Research

2019-05-17

Pristagaren Boyan Jovanovic tackar Lars Backsell som är donator till priset på 100 000 euro.

På torsdagen mottog Boyan Jovanovic, årets vinnare av Global Award for Entrepreneurship Research utmärkelsen vid en ceremoni på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Prisutdelare var näringsminister Ibrahim Baylan, tillsammans med Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv. Läs mer om årets vinnare på prisets webbplats.

Näringminister Ibrahim Baylan, agerade prisutdelare tillsammans med Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv. Baylan berättade inledningsvis om sin resa från den lilla byn i sydöstra Turkiet där entreprenörskap enbart handlade om överlevnad till en av världens mest moderna länder – Sverige – med helt andra förutsättningar för ett innovativt entreprenörskap. Han lyfte dagens utmaningar med klimatförändringar och menade att ny teknologi kan hitta nya lösningar för framtiden om vi samverkar mellan forskning, näringsliv och politik: Det handlar om att inkludera individer och utveckla våra samhällen.

 

Vinnarens föreläsning.jpgBoyan Jovanovic, årets vinnare av Global Award for Entrepreneurship Research, höll en prisföreläsning på IVA.

 

Jan-Olof Jacke, höll med om att vi har enorma utmaningar framför oss, och såg potential i Ung företagsamhets verksamhet som stimulerar entreprenörskapet och nya lösningar. Det är fundamentalt viktigt att entreprenörskap är en del av skolan och kommer in när eleverna är 10–12 år. Han lyfte även behovet av att få svenska bolag att skala upp och växa: Vi behöver ett mittelstand som i Tyskland, fler medelstora företag.

 

Prisföreläsning.jpg
Boyan Jovanovics forskning visar bland annat på betydelsen av kapital för den som vill bli entreprenör.

 

Därefter var det dags för prisutdelning av 2019 års Global Award for Entrepreneurship Research. I anslutning till prisutdelningen höll årets pristagare Boyan Jovanovic, professor vid New York Universityäven en prisföreläsning.

 

Vinnaren och Magnus Henrekson.jpg

I väntan på prisutdelningen: professor Boyan Jovanovic, New York University, och professor Magnus Henrekson, IFN, som är medgrundare till Global Award for Entrepreneurship Research

 

Bayland och Jacke.jpgNäringminister Ibrahim Baylan, var prisutdelare tillsammans med Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv. De två förde även ett scensamtal om entreprenörskap och innovationer.

 

Boyan Jovanovics forskning lyfter bl.a. fram betydelsen av tillgång till kapital som en kritiskt viktig faktor för att individer ska välja entreprenörskap. Personer ur medelklassen – ofta den övre – är mer benägna att bli entreprenörer, men det beror inte på att individer med goda finansiella tillgångar är bättre entreprenörer. Det handlar snarare om att yngre och mindre välbeställda personer ofta saknar kapital att realisera sin idé. Kapitaltillgång, liksom möjligheten att bygga upp tillgångar som kan användas för företagande, är följaktligen avgörande för ett fortsatt betydelsefullt entreprenörskap i Sverige.

Boyan Jovanovics forskning lyfter också fram entreprenörskapets funktion i ekonomin och särskilt vikten av att samhället förmår att främja en effektiv allokering av ”talang” och humankapital. Så varför väljer en person att bli entreprenör, frågade prisceremonins moderator Maddy Savage, journalist.

För att man vill åt ”the entrepreneurial premium” och tjäna mer. Sedan är vissa individer mer risktagande än andra. Därtill har vi en grupp som inte kan ta emot order och hellre vill vara sina egen chef, avslutade Boyan Jovanovic.

 

Musik.jpgUnga musiker från Lilla Akademien underhöll med vacker musik.

 

Efter ett stycke musik som framfördes av elever från Lilla Akademien tog en panel med tidigare pristagare plats på scen. Savage höll i intervjun som satte fokus på äganderätt, humankapital och teknikskiften.

 

Panel.jpg
Tre tidigare pristagare diskuterade entreprenörskap och äganderätt under ledning av journalisten Maddy Savage. Från vänster: Zoltan Acs, David Audretsch och Hernando de Soto.

 

Hernando de Soto, grundare av Institute for Liberty and Democracy i Peru, underströk vikten av att prata samma språk när det kommer till äganderätter, det skiftar i olika länder hur ägandet kategoriseras och definieras och det har stor inverkan på utfallet för utveckling och välstånd för medborgare. I USA insåg man tidigt att medborgarnas rättigheter och åsikter spelar roll, det var därför de fick ett så stort utvecklingsförsprång enligt de Soto. I Europa insåg man värdet av medborgerliga rättigheter först efter två världskrig men man har ändå lyckats komma ikapp någorlunda. I övriga världen kämpar många med detta fortfarande, framhöll de Soto.

David Audretsch, professor Indiana University, lyfte värdet av intellektuellt kapital och humankapital och att inte stirra sig blind på ägande av just mark eller egendom. Han hänvisade till att en person som Mark Zuckerberg i starten knappast ägde någonting förutom en fantastisk idé. Vi är på väg in i en ny gyllene era för entreprenörer, den otroliga teknologiska utvecklingen möjliggör för människor utan traditionellt kapital men med smarta idéer, sa Audretsch.

Zoltan Acs, professor London School of Economics, pekade på utmaningarna med den hyperaccelererade teknikutvecklingen. Vi har gått från en extremt långsam utveckling med flera tusen år mellan de teknologiska utvecklingsstegen till en extremt snabb utveckling som är svår att överblicka och förutse. Hur kan vi få staten ur vägen för de som vill rida den vågen, skapa och vara entreprenöriella?, sa Acs.

Audretsch kontrade med att det snarare handlar om att hur det offentliga kan involveras mer. Han menade att samhället vilar på tre pelare: den privata sektorn, det civila samhället och den offentliga sektorn. Det behövs balans i systemet och just nu behöver det offentliga komma ikapp vad gäller den teknologiska utvecklingen.

Text: Entreprenörskapsforum

Blommor.jpg

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se