Aktuellt 2019

Ny nordisk rapport om integrering av invandrare på arbetsmarknaden

2019-05-29

Lars Calmfors är en av två redaktörer för boken. Foto från video: regjeringen.no.

Lars Calmfors, IFN, är huvudförfattare till en ny rapport skriven för Nordiska Ministerrådet: Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: An Overall Perspective. Rapporten presenterades på onsdagen i Oslo. Per Sekdinger, IFN, och Simon Ek, Uppsala universitet och affilierad till IFN, har skrivit ett kapitel med titel "Wage Policy" (lönepolitik). Forskningen visar att subventionerade privat anställning på arbetsmarknaden är det mest fördelaktiga, även för att invandrade ska få icke-subventionerade arbeten, förklarade Lars Calmfors i Oslo. Han sa att denna typ av stöd finns mest i Sverige och rådde övriga länder att öka denna insats.

2019-05-29 2Calmfors och Skedinger.jpg
Per Skedinger, IFN, under presentationen i Oslo. Foto från video: regjeringen.no.

Det finns många likheter mellan de nordiska länderna, sa Lars Calmfors. Han pekade också på skillnader – exempelvis att Sverige tagit emot flest invandrade, att ekonomiskt stöd i Danmark är differentierat beroende på hur länge något bott i landet och att Norge har mest arbetskraftsinvandring av de nordiska länderna.

Calmfors sa att Sverige har de största problemen bland annat den största skillnaden mellan sysselsättning för invandrare jämfört med svenskfödda. Per Skedinger förklarade i sin presentation att visst kan man tänka sig lägre minimilöner som ett verktyg för att integrera fler lågutbildae på arbetsmarknaden. Men för att ge effekt så måste lönesänkningen vara stor. "Och avvägningen mellan ökad sysselsättning och ökad ojämlikhet måste diskuteras på allvar" sa Skedinger.

Läs rapporten

Se seminariet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se