Aktuellt 2019

Nordiskt samarbete om industriell organisation

2019-06-12


En tvådagars konferens om industriell organisation anordnades 10-11 juni i Stockholm av IFN, Handelshögskolan i Stockholm och Södertörns högskola. 45-talet deltagare kom till konferensen som var den elfte inom ramen för Norio (Nordic Workshop on Industrial Organization) som hålls vartannat år. Det övergripande syftet med dessa workshops är att stimulera samarbete och kunskapsutbyte bland nordiska forskare på området.

2019-06-10 Norio2.jpg
Stående i bilden ses från vänster Mats Bergman, Södertörns högskola, Thomas Tangerås, IFN, Johan Lagerlöf, Copenhagen University, och Richard Friberg, HHS.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se