Aktuellt 2019

Intensiv debatt om lönenormering

2019-06-13

Från vänster ses: Anna Danielsson Öberg, moderator, Per Skedinger, IFN, Annelie Söderberg, Vårdförbundet, Marie Nilsson, IF Metall, Stefan Koskinen, Almega, och Lars Calmfors, IFN. Foto: Bosse Johansson

På torsdagen presenterades boken Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid (Dialogos Förlag 2019) författad av Lars Calmfors, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Per Skedinger. De har studerat och analyserat hur den svenska kollektivavtalsmodellen kan reformeras så att större hänsyn tas till brist på kvalificerad arbetskraft, exempelvis sjuksköterskor, men även samhällsekonomin i stort. Under seminariet och en stundtals intensiv debatt medverkade även Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega, Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall, och Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet. Journalisten Anna Danielsson Öberg ledde seminariet.

 

2019-06-13 Per och Lars.jpg
Lars Calmfors och Per Skedinger intervjuades om den nya boken Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Foto: Bosse Johansson.

 

– Vi har alltid sett det som att lönebildningen är ett problem för sysselsättningen. Så är det också i dag men nu gäller det framför allt lågutbildade och utrikes födda, sa Lars Calmfors på seminariet om bland annat lönenormering.

– Det handlar om grundläggande förutsättningar på arbetsmarknaden, mina medlemmar är först i arbetslöshet om systemet havererar. Det går inte att experimentera hur som helst och hoppas på det bästa, sa Marie Nilsson, IF Metall, när en förändrad lönenormering diskuterades.

Hon menade att Industriavtalet skapar stabilitet och reallöneökningar för alla.

 

2019-06-13 Söderberg och Nilsson.jpg
Annelie Söderberg och Marie Nilsson. Foto: Bosse Johansson.

 

Även Stefan Koskinen, Almega, lovordade dagens modell:

– Har man en modell som varit bra för löntagare, företagare och landet i sstort så ska man vara försiktig när man bestämmer sig för att ändra på den.

 

2019-06-13 Nilsson och Koskinen.jpgMarie Nilsson och Stefan Koskinen. Foto: Bosse Johansson.

 

Koskinen ansåg att vi måste hitta sätt att utveckla kollektivavtalen och modernisera dessa om vi ska kunna fortsätta ha vår svenska modell, "som hittills tjänat oss väl". Ett uttalande som  Annelie Söderberg, Vårdförbundet inte var odelat positiv till. Medlemmarna i hennes förbund har visserligen fått höjda ingångslöner, förklarade hon, men knappast några löneförhöjningar alls under senare delen av  karriären.

– Vi kan ju inte låta en bristande lönebildning påverka kvalitén på vården och tyvärr är det vad som händer idag, sa Söderberg.

 

2019-06-13 Calmfors och Söderberg.jpg
Lars Calmfors och Annelie Söderberg. Foto: Bosse Johansson.

 

I boken analyseras olika sätt att göra lönebildningen mer flexibel. Det kan betyda mer av sifferlösa avtal (att lönerna bestäms helt lokalt). Lönenormeringen kan också behöva ta större hänsyn till andra delar av ekonomin än industrin och tillåta större möjligheter att avtala om relativlöneförändringar.

 

 

2019-06-13 Publik.jpg
Det var en mycket kunnig publik som kom till seminariet på Medelhavsmuseet i Stockholm. Foto: Bosse Johansson.

 

Lars Calmfors ansåg att en möjlig reform är “att det ska finnas en oberoende obalansnämnd tillsatt av parterna som kan ge råd vid stora obalanser på marknaden”. Flera frågor från publiken handlade om just om en sådan obalansnämnd.

Inspelning från seminariet publiceras HÄR 14 juni 2019

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se