Aktuellt 2019

Vad uppnås med en lag mot mobiler i skolan?

2019-06-25


Franska gymnasieelever får sedan ett år tillbaka, enligt lag, inte använda sina mobiltelefoner i skolan. Sedan 2007 har svenska lärare, enligt skollagen, rätt att ”omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna” (läs: mobiltelefoner). Vad skulle ett totalförbud mot mobiltelefoner i våra skolor ge för resultat, undrade Björn Tyrefors och Dany Kessel, IFN, samt Hulda Lif Hardardottir, Stockholms universitet. De fann att ett lagstadgat mobilförbud i skolan är en billig men inte generellt effektiv reform.

Forskarna Beland och Murphy (2016) har i en studie visat att förbundet mot mobiler i brittiska skolor är effektiv politik för att förbättra studenternas prestationer till en låg kostnad. De visar dessutom att de svagaste eleverna har mest att vinna på ett förbud. Björn Tyrefors, Dany Kessel och Hulda Lif Hardardottir har använt samma metod som Beland och Murphy. Och de har i sina svenska data fått en betydligt högre svarsfrekvens (75 % mot 21 %) och samtidigt ett helt annat resultat.

Tyrefors, Kessel och Hardardottir förklarar att det finns flera skäl till varför resultaten skiljer sig åt i de två studierna. För det första kan lärare redan i praktiken ha infört mobilförbud i de svenska klassrummen, oavsett vad som är lagstadgat. För det andra, som dokumenterats av Ott (2017), kan det handla om att lärare i gymnasieskolan tillåter mobiler i utvalt skolarbete. Dessutom har svenska skolor sedan länge gjort stora investeringar i digital teknik, främst bärbara datorer och surfplattor. Både på nationell och lokal nivå har denna teknik integrerats i klassrumspraxis och eleverna använder sina mobiltelefoner i skolan för skolarbete. Med andra ord är digital teknik nära sammanflätad med inlärning.

De svenska forskarna drar slutsatsen att resultatet i Beland och Murphys studie inte kan överföras till Sverige och är sannolikt inte heller överförbart till liknande länder, som Danmark och Norge. En brasklapp sänder de med till svenska politiker: även om ett nationellt förbud mot mobiltelefoner i skolan är en billig reform så kan små eller inga prestationsförbättringar förväntas här och inte heller i länder med liknande skolsystem och liknande investeringar i informations- och kommunikationsteknologi.

– Våra resultat förvånar mig, säger Björn Tyrefors.

Han förklarar att den svenska studien visar att ett lagstadgat mobilförbud i skolan är en billig men inte generellt effektiv reform. Mobiler tycks redan vara bannlysta i många klassrum, förutom i samband med skolarbete.

Läs IFN working paper nr.1288

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se