Aktuellt 2019

Ju högre tillit desto mer intraprenörskap

2019-07-09


Niklas Elert och Mikael Stenkula, IFN, har studerat hur tillit i samhället påverkar entreprenörskap bland anställda i existerande företag, så kallat intraprenörskap. De finner att tillit ger större grad av arbetsautonomi i existerande företag, vilket är en förutsättning för att intraprenörskap ska kunna frodas. Tillit leder även till en mer omfattande välfärdsstat. Eftersom många förmåner ofta är mer fördelaktiga för anställda än för egenföretagare, kan det leda till att entreprenöriella individer väljer att bli intraprenörer i stället för oberoende entreprenörer.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se