Aktuellt 2019

Per Skedinger utreder minimilöner för EU-kommissionen

2019-08-30


Per Skedinger, IFN och adjungerad professor vid Linnéuniversitetet, har av EU-kommissionen och dess program för sysselsättning och social innovation (EaSI) fått i uppdrag att författa en studie om kollektivavtalsreglerade minimilöner i de nordiska länderna. Studien ska avhandla effekter på lönestrukturen och sysselsättningen och jämförelser kommer att göras med länder med lagreglerad minimilön. Frågan om hur kollektivavtalsreglerad minimilön eventuellt kan motverka fenomenet in-work poverty, det vill säga fattigdom trots heltidsarbete, ingår också i uppdraget.

Minimilöner är en aktuell fråga inom EU. Ursula von der Leyen, EU-kommissionens blivande ordförande, klargjorde i ett anförande inför Europaparlamentet i juni att hon vill lägga fram förslag som säkrar rättvisa minimilöner för arbetstagare i EU.

Per Skedinger har sedan länge studerat minimilönernas effekter på arbetsmarknaden men även exempelvis effekter av Las och turordningsreglerna. En av de frågor han försöker besvara är hur sysselsättningen och lönedynamiken påverkas av minimilöner  och då särskilt bland marginalgrupper som ungdomar och flyktingar. Per Skedinger är även expert i den statliga utredning som ska föreslå en modernisering av den svenska arbetsrätten.

EU-kommissionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) ska bland annat främja högkvalitativa och hållbara jobb samt garantera ett fullgott och skäligt socialt skydd samt bekämpa social utestängning och fattigdom. Dessutom ska programmet bidra till bättre arbetsvillkor. Programmet verkar direkt under EU-kommissionen och producerar bland annat databaser och studier.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se