Aktuellt 2019

Magnus Henrekson utses till nomineringsperson

2019-09-02

Foto: Karl Gabor och Kennet Ruona

Professor Magnus Henrekson, vd för IFN, har av regeringen utsetts till en av två nomineringspersoner som ska lämna förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter för Lunds universitet för verksamhetsperioden 1 maj 2020 – 30 april 2023. Den andra nomineringspersonen är Maria Arnholm, tidigare jämställdhetsminister och Liberalernas partisekreterare.

Enligt högskolelagen ska de personer som föreslås till styrelsen ha ”kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för högskolans uppdrag”. En jämn könsfördelning ska också beaktas. Förslag på namn till styrelsen ska lämnas till regeringen senast 31 januari nästa år.

Promemoria från Regeringskansliet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se