Aktuellt 2019

Mårten Blix: Konkurrensen på bankmarknaden kommer byta skepnad

2019-09-11

Moderator Aurore Belfrage,Hampus Brodén, Stabelo, Torbjörn Hållö, ekonom LO, Mårten Blix, IFN, Karin Lunning stf gd Konkurrensverket och Sigurd Naess-Schmidt, Copenhagen Economics i samtal arrangerat av Bankföreningen.

När svenska banker blir tvungna att dela med sig av kundernas data och information till andra företag som konkurrerar på samma marknad, förändras själva strukturen för bankbranschen. Den slutsatsen drar analysföretaget Copenhagen Economics i en ny rapport beställd av Bankföreningen.

Mårten Blix, IFN, medverkade i ett panelsamtal om rapporten under onsdagen.

Han sa att svenska banker historiskt sett varit framgångsrika i digitaliseringen och att Sverige har haft ett försprång jämfört med stora delar av omvärlden. Svenska banker har haft en gemensam infrastruktur bestående av bland andra mobilt bank-id och swish och det har fungerat väl. Men konkurrensen kommer att byta skepnad framöver, tror Mårten Blix. Kunderna kommer inte bara vilja göra prisjämförelser mellan bankerna, utan också jämföra etik och personlig integritet. De svenska bankerna kommer också att få se en ökad konkurrens från andra håll när nya, helt digitala, aktörer etablerar sig på bankmarknaden:

- Sverige är ett litet land, men när stora internetgiganter ger sig in på bankmarknaden, kommer de ha ett enormt informationsövertag, sa Mårten Blix.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se