Aktuellt 2019

Delegation från EU-kommissionen besökte IFN

2019- 10- 08

Lars Persson, Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck i samtal med delegation från EU-kommissionen.

Under tisdagen besökte en delegation från EU-kommissionen IFN för att ta del av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Perssons forskning om hur digitalisering och automatisering påverkat det svenska näringslivet.

 Lars Persson redogjorde för att automatiseringen innebär att jobb försvinner, men också att nya jobb tillkommer i takt med att produktiviteten ökar. Han berättade också att andelen personer i yrken som har en hög risk för automatisering har minskat. Många svenska företag har redan rationaliserat sin verksamhet.

–Vår forskning visar att lågutbildade löper högre risk för att förlora sitt jobb än personer med högskoleutbildning, sa Lars Persson och fortsatte med att berätta om att automatiseringen också inneburit att företag blivit mer produktiva, särskilt företag inom tillverkningsindustrin.

EU-kommissionens representanter var särskilt intresserade av hur forskarna ser på utvecklingen inom industrier där det är naturligt att använda sig av robotar. Besöket var ett led i arbetet med EU-kommissionens landsrapport, en rapport som skrivs varje år och som behandlar medlemsländernas övergripande ekonomiska och sociala utveckling.

Här kan du läsa några av de artiklar och studier som ingår i forskningsprojektet:

https://www.ifn.se/publikationer/accepterade-artiklar/2018/2018-the-turnaround-of-the-swedish-economy

https://www.ifn.se/publikationer/working_papers/2015/1079

https://www.ifn.se/publikationer/working_papers/2017/1189

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se