Aktuellt 2019

Magnus Henrekson presenterade ny forskning på ZEW

2019-10-22

Magnus Henrekson föreläser på ZEW ©ZEW

Under tisdagen presenterade Magnus Henrekson boken The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for the European Union vid ZEW – Leibniz Centre for European Economic Research i Mannheim.

Boken är skriven tillsammans med NIklas Elert, IFN och Mark Sanders, Utrecht University. I boken föreslår författarna reformer på sex olika områden för att skapa ett mer inkluderande och innovativt Europa. Ett EU som kommer att skapa hållbar tillväxt genom reformer som underlättar för entreprenörskap.

Läs boken här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se