Aktuellt

Aktuellt 2020

2020-01-07

IFN-forskare presenterade vid American Economic Association-mötet

Thomas Tangerås presenterade sin och Henrik Horns gemensamma studie ”Economics of International Investment Agreements” i San Diego på American Econonomic Association-mötet den 3 januari.

 


2020-01-14

IFN arrangerar Labor and Finance Groups första europeiska konferens

Företagen och arbetsmarknaden är temat för 2020 års konferens för Labor and Finance Group. IFN arrangerar den internationella akademiska konferensen i Stockholm den 17:e augusti 2020.


2020-01-16

Joacim Tåg utnämnd till docent

Joacim Tåg, chef för Globaliseringsprogrammet på IFN, har utnämnts till docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Hans forskning fokuserar på att använda svenska registerdata för att analysera policyrelevanta frågor kring entreprenörskap, företagsfinansiering och arbetsmarknadsekonomi.

Joacim Tåg  har publicerat över 30 vetenskapliga alster som uppmärksammats av både nationella och internationella dagstidningar. Hans forskning har över 1000 citeringar i Google Scholar och tillhör topp- decilen globalt över nedladdade arbeten i Social Science Research Network.

Läs mer om Joacim här


2020-01-24

IFN gratulerar Assar Lindbeck

 

Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi vid IIES, Stockholms universitet och Senior Research Fellow vid IFN, fyller 90 år den 26 januari.


2020-02-05

Lars Calmfors: Skäl för oro för Finlands ekonomi

Finland står inför stora problem med sina offentliga finanser, det skrev IFN-forskaren Lars Calmfors i en kolumn i tisdagens Dagens Nyheter. Den nya finska regeringens hittills aviserade politik är inte tillräcklig, skrev han.  Kolumnen har också fått medial uppmärksamhet  i Finland.


2020-02-06

EU och teknologiskiftet

Hur kan EU dra nytta av teknologiskiftet? Det är det övergripande temat i årets upplaga av bokserien Europaperspektiv, EU och teknologiskiftet, som lanserades vid ett seminarium i Stockholm 5 februari. Två kapitel i årets upplaga är skrivna av IFN-forskare.


2020-02-10

Längre skolterminer – en lösning på skolans problem?

Nu finns ett nytt avsnitt av IFN-podden. Denna gång utgår vi från studien "The Long-Term Effects of Long Terms – Compulsory Schooling Reforms in Sweden" som nu under våren också kommer att omarbetas till en SNS-rapport.

Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, och medförfattarna Martin Fischer från Karolinska Institutet och affilierad till IFN, och Martin Karlsson och Nina Schwarz vid universitetet i Duisburg-Essen har jämfört två historiska svenska skolreformer. Deras forskning visar att förlängda terminer ledde till högre lön och högre pension. Framför allt för kvinnor.

Vilken relevans har svenska skolreformer från 1930-och 40 talens Folkskola för dagens Sverige?

Du hittar podden här eller på Spotify.

Här kan du läsa studien.

 


2020-02-14

Simon Ek och Magnus Henrekson får pris av Scottish Economic Society

Simon Ek, doktorand vid Uppsala Universitet och IFN och Magnus Henrekson, professor och vd för IFN, har för sin studie ”The Geography and Concentration of Authorship in the Top Five: Implications for European Economics” tilldelats pris för årets bästa artikel 2019 i the Scottish Journal of Political Economy.


2020-02-19

Ny bok om Sveriges privatisering av välfärdstjänster

I höst ger Oxford University Press ut boken Privatizing Welfare Services – Lessons from the Swedish Experiment av IFN-forskarna Mårten Blix och Henrik Jordahl. Här kan du höra författarna berätta mer om varför de skrivit boken och varför den är relevant för en internationell publik.


2020-02-20

Per Skedinger presenterade forskning om minimilöner

Den omdebatterade frågan om gemensamma minimilöner för alla arbetstagare i EU var i fokus när Medlingsinstitutet under torsdagen presenterade sin årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2019 på ett välbesökt seminarium i Folkets hus i Stockholm.  Per Skedinger, IFN, var en av talarna.


2020-03-02

2020 års Global Award tilldelas John Haltiwanger

Global Award for Entrepreneurship Research 2020 tilldelas John Haltiwanger, professor vid University of Maryland, USA. Haltiwanger får priset för sin banbrytande forskning om hur jobb omsätts, om produktivitetstillväxt och entreprenöriella företags roll för ekonomisk utveckling. Global Award for Entrepreneurship Research är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro.


2020-03-11

EU och teknologiskiftet

Under tisdagen presenterades årets upplaga av Europaperspektiv med rubriken EU och teknologskiftet. Seminariet hölls på Sveriges permanenta representation i EU i Bryssel.


2020-03-12

Lars Calmfors om migration och integration

Lars Calmfors, IFN, var en av paneldeltagarna när tankesmedjan Fores höll ett seminarium om integration och migration under onsdagen. På grund av coronaspridningen hölls seminariet enbart som ett webbseminarium utan närvarande publik.

 


2020-03-17

IFN:s verksamhet anpassas efter coronaviruset

IFN följer myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset och följer utvecklingen noga. Forskningen vid IFN fortgår som vanligt, forskare och övrig personal kan nås per mejl eller via telefon. Vi kommer att informera fortlöpande om hur vår verksamhet påverkas av smittspridningen.

Under mars månad är alla forskarseminarier inställda. Vi återkommer om vad som händer efter det.

Ett EEAG-seminarium i april är inställt. 2020 års utdelning av Global Award for Entrepreneurship Research skjuts upp till hösten.

Vad gäller kommande policyseminarier, avvaktar vi händelseutvecklingen och ser hur vi behöver anpassa dem. Vi undersöker möjligheten att hålla vissa seminarier utan publik och webbsända dem. Vi återkommer med information om det.


2020-03-20

IFN-forskning med bäring på coronakrisen

Vi står mitt i en global kris vars like vi inte sett förut, världen stängs ned och ekonomin avstannar när exceptionella åtgärder vidtas. Samtidigt som myndigheter och länder gör allt de kan för att minska virusets spridning, faller börsen. Flera företag lägger varsel och oron för kommande arbetslöshet är utbredd. För att dämpa de samhällsekonomiska konsekvenserna har regeringen och riksbanken lanserat flera åtgärdspaket. Här samlar vi artiklar om forskning på IFN som kan appliceras på hanteringen av coronakrisen.


2020-03-25

Stor efterfrågan på nationalekonomiska analyser i media

I coronakrisens spår ser vi på IFN en ökad efterfrågan på nationalekonomiska analyser. Vilka åtgärder krävs för att både hindra smittspridning och rädda ekonomin? Flera av våra forskare har nyligen skrivit i och intervjuats av media. Samtliga intervjuer finns på vår hemsida under rubriken ”IFN i media”.


2020-03-26

Ny studie om vd:ars hälsa

Vd:ar har bättre psykisk och fysisk hälsa än medelsvensken, det visar en ny studie från IFN. De mår även bättre än advokater, civilingenjörer och personer i finansbranschen. Trots detta har nästan var tredje vd någon fysisk diagnos och var tolfte någon psykisk diagnos.


2020-03-31

Staten som avbrottsförsäkringsbolag – ett sätt att rädda företag under coronakrisen

Magnus Henrekson, IFN, och Tommy Furland, auktoriserad revisor, har skrivit det första policyförslaget i Entreprenörskapsforums serie om idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin. 


2020-04-01

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset

Under måndagen medverkade Lars Calmfors, IIES och IFN och Magnus Henrekson, IFN i Nationalekonomiska Föreningens webbinarium ”De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset”.

 


2020-04-02

Staten måste gå in som försäkringsbolag

När världshandeln står still och tjänstesektorn gått ner med ungefär 75 %, då behöver staten träda in som försäkringsbolag för att rädda företagen och därigenom trygga vår framtida välfärd. Det var Magnus Henreksons budskap när han medverkade i SNS webbinarium ”Coronakrisen: Att värdera konsekvenser på folkhälsa och samhälle” under onsdagen.


2020-04-06

Ny studie: Sociala mediers betydelse för informationsspridning under coronakrisen

Ewa Lazarczyk Carlson, affilierad till IFN, är en av forskarna bakom en ny studie. Tillsammans med forskare från tolv andra unviersitet undersöker hon människors attityder och beteenden kring Covid-19 och i vilken utsträckning sociala medier används för att ta del av intormation om coronaviruset.

 

 


2020-04-08

Ny rapport om finanspolitiska ramverk och de offentliga finansernas hållbarhet i Norden

Ny rapport om finanspolitiska ramverk och de offentliga finansernas hållbarhet i Norden

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, presenterade nyligen rapporten ”Fiscal Frameworks and Fiscal Sustainability in the Nordics”. Den har skrivits på uppdrag av Nordiska ministerrådet och diskuterades på ett webbinarium. Rapporten jämför de finanspolitiska ramverken i de nordiska länderna. Den gör en kritisk granskning av hur de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet analyseras av finansdepartement och andra aktörer. Den kraftigt ökade offentliga skuldsättning som coronakrisen medför kommer att göra sådana analyser viktigare än någonsin.

Se Webbinariet här


2020-04-09

Tidsbegränsad valuta kan sätta fart på ekonomin

Roger Svensson, IFN, skriver i Entreprenörskapsforums tema  Ekonomisk återhämtning efter pandemin om hur en tillfällig valuta, så kallade Gesell-pengar, kan sätta fart på konsumtionen och hela ekonomin. Till skillnad från helikopterpengar är Gesell-pengar en mycket mer kostnadseffektiv åtgärd för staten, skriver Roger Svensson. Pengarnas värde minskar över tid och ska enbart kunna användas till viss typ av konsumtion.

Läs artikeln här

Läs även Roger Svenssons debattartikel i Expressen

 


2020 04 21

Företags riskhantering på internationella valutamarknader ämne för ny bok

Företag som är verksamma i den globala ekonomin påverkas av fluktuationer i valutamarknaderna. Lars Oxelheim, affilierad till IFN, är en av författarna till den nya boken Corporate Foreign Exchange Risk Management som går igenom hur företag kan mäta och hantera sina risker. 


2020-04-22

Webbinarium: Digitaliseringens påverkan på näringsliv och arbetsmarknad

Vi befinner oss mitt i en strukturomvandling som möjligen kan påskyndas av coronakrisen. Hur ser den svenska digitaliseringsgraden ut och hur ska den höjas så att svenska företag blir mer produktiva och därigenom mer konkurrenskraftiga? Den 5 maj håller IFN ett digitalt policyseminarium.


2020-04-28

IFN-forskare i Omstartskommission

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet och Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, ingår i den nya Omstartskommission som Stockholms Handelskammare har initierat.På tisdagens DN Debatt skriver de om att de vill ge de politiska beslutsfattarna ett underlag för hur Sverige ska återhämta sig efter coronakrisen.


2020-05-04

Forskning och expertis gör avtryck i samhället

På Valborgsmässoafton aviserade regeringen ett utökat stödpaket för att rädda företagen från konkurs som en följd av coronapandemin. Extra glädjande är det att åtgärderna till stor del var sådana som presenterats av IFN:s Magnus Henrekson i ett tidigt skede av krisen i debattartiklar och i ett IFN Policy Paper. Det handlade bland annat om stöd till företagen och hur staten kan fungera som ett försäkringsbolag.


2020-05-06

Digitaliseringens påverkan på näringsliv och arbetsmarknad

Det behövs mer satsningar på utbildning och insatser riktade mot unga, växande  företag för att Sverige inte ska halka efter. Digitaliseringen har bidragit till att skapa  produktiva och internationellt konkurrenskraftiga svenska företag. Det visar IFN:s forskning som presenterades på policywebbinariet ”Digitaliseringens påverkan på näringsliv och arbetsmarknad” under tisdagen. Forskningsresultaten visar också att det är stora regionala skillnader gällande hur långt digitaliseringen har kommit i Sverige.

 


2020-05-13

Magnus Henrekson lämnar vd-tjänst

 Magnus Henrekson har efter 15 års  ledning av IFN beslutat att lämna sin vd-tjänst, i enlighet med förutsättningarna i hans anställningsavtal som gör det möjligt för honom att gå i pension 2020.

– Det har varit 15 fantastiska och stimulerande år som vd för IFN. Jag ser nu fram emot att på heltid kunna ägna mig åt forskning och samhällsdebatt, säger Magnus Henrekson.

– Magnus har stått för ett visionärt, produktivt och synligt ledarskap under sin utomordentliga  ledning av IFN. Han har personligen i hög grad medverkat till IFNs starka roll och ställning i samhällsdebatten, säger IFNs styrelseordförande Staffan Bohman.

IFNs styrelse har nu påbörjat arbetet med att rekrytera Magnus efterträdare och  ett chefsskifte bedöms kunna ske i slutet av 2020. Arbetet leds av ordförande Staffan Bohman som kan kontaktas för ytterligare frågor gällande rekryteringsprocessen.

Kontakt: Staffan Bohman: 070-816 66 22, Magnus Henrekson: 070-222 97 00


2020-05-14

En skakig start efter coronakrisen

Omstartskommissionen, ett initiativ av Stockholms Handelskammare, inledde sitt arbete under onsdagen med ett webbinarium. Lars Calmfors, IFN, är en av medlemmarna i kommissionen där namnkunniga experter inom olika områden ska ta fram en plan för hur svensk ekonomi ska återhämta sig efter coronakrisen. En återhämtning som enligt Lars Calmfors kommer att ta lång tid.


2020-05-19

Verktygen som tar oss ur krisen

Den nya boken The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK ger unika verktyg för att lösa Europas innovationskris, verktyg som är än mer viktiga efter coronakrisen. Mikael Stenkula, IFN, är en av författarna.


2020-05-27

Digital IFN-workshop

I slutet av maj ordnade IFN:s företags-, arbetsmarknads- och entreprenörskapsgrupp FAME den första delen av en tvådelad intern workshop för IFN-forskare. 


2020-05-27

Ny rapport om minimilöner

Både forskning och faktiska förhållanden talar mot en reglering av minimilöner på EU-nivå. Det visar forskning av Per Skedinger, IFN, som nyligen publicerats som en rapport hos Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier.


2020-06-10

Stefan Ingves talade på IFN

Stefan Ingves, riksbankschef och ordförande i direktionen höll ett anförande vid Nationalekonomiska Föreningens medlemsmöte idag. Mötet var digitalt och livestreamades från IFN.


2020-06-10

Magnus Henrekson ny ordförande för Nationalekonomiska Föreningen

Magnus Henrekson, vd, IFN, valdes idag till ordförande för Nationalekonomiska Föreningen. Föreningen höll ett digitalt årsmöte och medlemsmöte som livestreamades från IFN:s lokaler. Susanne Ackum, lämnade posten som ordförande och tackades av digitalt av medlemmarna.


2020-06-10

Hållbar energiomställning – forskningsprogram byter namn

Forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi byter namn. Det nya namnet för programmet är Hållbar energiomställning, ett namn som bättre återspeglar det arbete som nu bedrivs inom ramen för programmet


2020-06-16

Ny rapport om längre skolterminers effekter

Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, och Martin Fischer, affilierad till IFN, samt Martin Karlsson, University of Duisburg-Es­sen, presenterade sin forskning om längre skolterminers effekt på barns livschanser när deras SNS-rapport, Långsiktiga effekter av mer under­visningstid, presenterades vid ett webbinarium anordnat av SNS. 


2020- 06- 18

IFN-forskare i regeringens referensgrupp

Två IFN-forskare, Daniel Waldenström och Lars Calmfors, ingår i regeringens referensgrupp bestående av forskare inom nationalekonomi.

Gruppen ska arbeta med coronakrisens effekter på ekonomin och ska vara rådgivande åt finansministern.  Referensgruppen består av sex personer och leds av finansminister Magdalena Andersson (S). De ska följa och ge råd om den ekonomiska politikens utformning utifrån forskning och utredningsarbete. Gruppens första möte äger rum under torsdagen den 18 juni.


2020-06-24

Fredrik Sjöholm ny vd för IFN

Styrelsen för IFN har utsett Fredrik Sjöholm, professor i internationell ekonomi vid Lunds universitet, till ny vd för IFN. Han ersätter Magnus Henrekson som efter 15 framgångsrika år har begärt att få lämna sin position.


2020-06-26

Framtidens arbetslöshetsersättning

Lars Calmfors, IFN och professor emeritus vid Stockholms universitet, medverkade i ett SNS- webbinarium om framtidens arbetslöshetsförsäkring.


2020-06-29

Ny rapport om koldioxidtullar och handel

EU och dess handelspartners måste samarbeta i utformningen av koldioxidtullar om man vill minimera de potentiella kostnaderna för internationell handel samtidigt som chansen att minska globala koldioxidutsläpp maximeras. Det visar en ny rapport av Henrik Horn, IFN och André Sapir, Université libre de Bruxelles.


2020-07-02

Framtidens välfärd– webbinarium i digitalt Almedalen

Vi blir äldre och friskare och det är en vinst för folkhälsan och vårt samhälle men det krävs hårda prioriteringar av välfärden om våra äldre ska få vård och omsorg av den kvalitet de har rätt till. Så inledde moderator Sanna Rayman ett webbinarium om framtidens välfärd som arrangerades av TCOs tankesmedja Futurion. 


2020-07-03

Livepodd om smittsamma felslut om pandemin

I våras fick en vetenskaplig modell stort genomslag både i politiken och i media. Den så kallade Imperial College-modellen ändrade den brittiska coronastrategin så gott som över en natt. Men modellen har i efterhand fått mycket kritik för att inte vara tillförlitlig. Att som i fallet med Imperial College-modellen dra alltför stora växlar på ett enskilt forskningsresultat var ett av felsluten i debatten om coronapandemin. Det menar Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, och Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörskapsforum.  Tillsammans gjorde de en livepodd om ämnet under det digitala Almedalsalternativet  "Istället för Almedalen" som arrangerades av Altitude Meetings i Malmö under fredagen.


2020-08-10

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov prisade av Journal of Institutional Economics

Niclas Berggren, IFN, har fått priset ”Reviewer of the Year” av tidskriften Journal of Institutional Economics. Priset är ett erkännande av det arbete Niclas gör med att granska inskickade bidrag till tidskriften. Niclas är en av två pristagare, utöver honom går priset även till Frank Decker.


2020-08-17

IFN värd för internationell konferens

Måndag 17 augusti inleds Labor and Finance Groups konferens. IFN står värd när internationella forskare presenterar nya studier kring företag och arbetsmarknad. Det är första gången som en europeisk institution får arrangera konferensen som på grund av pandemiläget ställs om till ett digitalt evenemang.


2020-08-18

Sommarassistentsjobb på IFN – ett första steg mot en forskarkarriär

Varje år anställer IFN sommarassistenter som hjälper till med olika forskningsrelaterade uppgifter och på så sätt får en inblick i vad ett yrkesliv som forskare kan innebära. Årets sommarassistenter, Emma Hellström och Henning Ottmer, kommer från studier vid Handelshögskolan i Stockholm respektive Uppsala Universitet.


2020-08-17

IFN-forskare i omstartskommission

Två IFN-forskare är med i Stockholms Handelskammares omstartskommission som presenterade sitt arbete under måndagen. Under våren har en rad olika experter arbetat med att ta fram en rapport med konkreta förslag för att rädda Sveriges ekonomi efter coronakrisen.  Arbetet har letts av ekonomen Klas Eklund och kommissionen har dragit slutsatsen att det krävs en rejäl omstart av ekonomin.


2020-08-19

Internationell forskarkonferens om företag och arbetsmarknad

IFN inledde höstterminen med att arrangera Labor and Finance Groups konferens, en konferens som för första gången hölls i Europa. På grund av coronapandemin var dock konferensen helt digital. Under två dagar, 17 och 18 augusti, presenterade forskare från ett flertal olika länder nya studier kring företag och arbetsmarknad.


2020-08-28

Assar Lindbeck in memoriam

Professor emeritus i nationalekonomi, Assar Lindbeck, har avlidit. Assar Lindbeck var under många år forskare vid IIES, Stockholms universitet. Sedan 1995 delade han sin tid mellan IFN och IIES och var aktiv i samhällsdebatten och inom forskningen fram till sin död.


2020-09-01

Likvärdig skola ett måste för samhällets välstånd

När barns olika socioekonomiska bakgrund inte kompenseras för i en likvärdig skola, urholkas tilliten. Det bäddar för nepotism och korruption, skriver Magnus Henrekson i den nya boken Likvärdig skola – en ödesfråga för Sverige som ges ut av Lärarnas Riksförbund i samarbete med Natur & Kultur.


2020-09-02

Lars Calmfors presenterar ESO-rapport om sysselsättningspolitiska mål

Det finns både kvantitativa och kvalitativa mål för sysselsättningspolitiken men ingen samsyn kring vad exakt som bör mätas eller hur uppföljningen av målen ska gå till.

Lars Calmfors analyserar för- och nackdelar med några tidigare använda och föreslagna mål, skriver ESO. En slutsats i rapporten är att nya kvantitativa mål för sysselsättningspolitiken behövs, men att dessa bör sättas efter coronapandemin. Lars Calmfors föreslår två huvudmål, dels gällande sysselsättningsgraden för arbetskraften i åldern 20–68 år och dels gällande antalet arbetade timmar per person och år i hela befolkningen.

Läs mer hos ESO.


2020-09-04

Digifysisk workshop om ny forskning

September månad inleddes med en intern IFN-workshop där vår Företags-. Arbetsmarknads- och Entreprenörskapsgrupp FAME höll den andra delen av en tvådelad workshop. Den första delen hölls i våras och var helt digital. Nu kunde vi anpassa oss till coronarekommendationer och delar av gruppen kunde delta i seminarierummet på IFN, medan resten deltog digitalt.


2020-09-14

Blir vi mer toleranta av ekonomisk frihet? Ny forskning presenteras i internationell rapport

Marknadsekonomi påverkar ofta tolerans och tillit positivt i ett samhälle, men marknadsekonomi kan också leda till sänkt tolerans och riskera att spä på antisemitiska föreställningar. Det visar Niclas Berggren och Therese Nilsson med sin forskning. De medverkar med ett kapitel i Economic Freedom of the World Report, en rapport som ges ut årligen av Fraser Institute. I rapporten presenteras årligen uppdaterade data över hur stark marknadsekonomin är i ett stort antal länder.


2020-09-23

God utbildningskvalitet i stora friskolekedjor

Det är svårt att veta hur bra svenska skolor är. Rättvisande mått på skolkvalitet saknas och efter en ny lagtolkning kommer information om betyg och elevsammansättning att hemlighållas. Ett nytt forskningsprojekt på IFN går i motsatt riktning och beräknar skolkvalitetsmått i form av så kallade förädlingsvärden.


2020-10-01

Framtidens elbehov

Vad krävs för att möta framtidens elbehov? Det var en av frågeställningarna vid ett SNS-seminarium under onsdagen. Bo Diczfalusy presenterade en ny ESO-rapport om behovet av en ny reglering av elmarknaden. Thomas Tangerås, IFN, var en av diskutanterna.


2020-10-02

Hemmakontorets framtid

Det har gått sex månader sedan vi rekommenderades att jobba hemifrån om det var möjligt. Är hemma det nya kontoret? Det var ämnet för ett SACO- seminarium under fredagen. Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd IFN, medverkade i samtalet.


2020-10-06

Enkla jobb och kunskaper i svenska räcker inte

Enkla jobb är en väg in på den svenska arbetsmarknaden, framför allt för flyktinginvandrare från Afrika och Mellanöstern. Men arbetsgivare fäster inte så stor vikt vid tidigare arbetslivserfarenhet och genomförd sfi-utbildning. Det visar den nya SNS-rapporten ”Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?” som presenterades idag. Bakom rapporten står IFN-forskaren Per Skedinger och Simon Ek, doktorand vid Uppsala universitet och affilierad till IFN och Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN.


2020-10-14

IFN-forskning uppmärksammas i Portugals parlament

Manliga samkönade par diskrimineras på den portugisiska hyresmarknaden. Det visar IFN-forskarna Niclas Berggren och Therese Nilsson och deras medförfattare Filipe Gouveia i en studie som nyligen accepterats för publicering i den vetenskapliga tidskriften Journal of Housing Economics. Studien har nu lett till att ett av Portugals politiska partier kommer att ta upp frågan för diskussion i det portugisiska parlamentet. De vill ha svar på vad regeringen kommer att göra för att hantera frågan.

Studien undersöker hyresmarknaden i Lissabon och Porto och du hittar den här


2020-10-21

Tre myter om marknadsekonomi

Är marknadsekonomi är hänsynslöst och egoistiskt? Det tycks åtminstone vara  en vanlig myt om just marknadsekonomi. IFN-forskaren Andreas Bergh reder ut den och ytterligare två myter i en film gjord av BOOA Science in Motion. Filmen är en del  i en serie där forskare får sprida sina kunskaper till en bredare allmänhet på ett lättillgängligt sätt.

Se filmen här


2020-10-26

Ny bok i IFN:s historiska projekt

Det har gått 14 år sedan IFN:s historiska projekt startades 2006. Syftet var att studera IFN:s forskning och övriga verksamhet från 1939 till nutid och att sätta in detta i en större, samhällelig kontext. 2012 skrev Anders Johnson boken Building Bridges and Challenging Conventions – IFN 19392012. Nu har boken uppdaterats av författaren och journalisten Elisabeth Precht, tidigare kommunikationschef på IFN.


2020-10-27

Från Värmland till Washington – ny bok om IFN:s historia

I en ny bok, Från Värmland till Washington – Episoder ur IUI:s historia, ger Benny Carlson och Mats Lundahl en unik inblick i händelser som kom att påverka arbetet på IFN:s föregångare Industriens Utredningsinstitut, IUI, och skeenden i svensk ekonomisk historia.


2020-10-28

Sommarjobb och extrajobb viktiga för ungas framtida arbetsliv

De allra flesta unga i Sverige har sommar-och extrajobb. Genom dessa extrajobb under skoltiden etableras personliga kontakter och det är vanligt att kontakterna  är det som sedan gör att unga hittar sitt första varaktiga jobb efter gymnasiet. I 30 % av fallen leder det till anställning på den arbetsplats man tidigare har erfarenhet av. Det visar  Dagmar Müller med sin forskning där hon tittat på elever på gymnasiets yrkesprogram. Hennes doktorsavhandling om kontakternas betydelse har omarbetats till en SNS Analys som presenterades vid ett webbinarium under tisdagen.


2020-10-29

15 år av ledarskap – Magnus Henrekson slutar som vd

Efter 15 år som vd för IFN, går Magnus Henrekson i dagarna i pension från vd-uppdraget. I ett nytt avsnitt av IFN-podden intervjuas han om sin tid som vd. Hur ser han på forskningens roll i samhället i dag och hur viktigt är ledarskapet för att skapa en produktiv och kreativ arbetsmiljö?

Lyssna på IFN-podden här


2020-11-02

Möt IFN:s nya vd Fredrik Sjöholm

I dag börjar Fredrik Sjöholm som ny vd för IFN. Han tar över efter Magnus Henrekson och kommer närmast från Lunds universitet där han är professor i internationell ekonomi.


2020-11-04

Forskningsanslag till projekt om hållbar strukturomvandling

Små techbolag är bra på att ta fram ny miljövänlig teknik som ersätter gammal, medan stora bolag är bra på att förbättra befintlig teknik och göra den billigare och bättre ur miljösynpunkt. Vad är då bäst ur ett hållbarhetsperspektiv? Att de små företagen får sköta sig själva från idé till produktutveckling och marknad eller att de köps upp av storbolag? IFN:s nya forskningsprojekt ”Företagsformens betydelse för en hållbar strukturomvandling” har fått ett forskningsstöd på 1,8 miljoner kronor från Handelsbankens forskningsstiftelser för att undersöka frågorna.

 


2020-11-10

Privatiserad välfärd ämne för ny bok

Privata utförare står för 17% av de svenska välfärdstjänsterna. Vinstdrivande bolag i välfärden förekom redan på 1980-talet, men det var friskolereformen i början av 1990-talet som utgjorde den huvudsakliga inledningen på privatiseringen. Enligt IFN-forskaren Mårten Blix hade staten haft svårt att upprätthålla det sociala kontraktet om man inte öppnat upp för privatiserad välfärd.


2020-11-20

Lars Calmfors vill se hårdare coronaregler

Lars Calmfors, IFN, och Stockholms universitet, är en av medlemmarna i Stockholms Handelskammares Omstartskommission. Han medverkade i ett seminarium om Sveriges coronaåtgärder och finanspolitiken som hölls under fredagen.


2020-12-09

Nytt skatteforskningsprojekt på IFN

IFN startar ett nytt skatteforskningsprojekt med syfte att öka kunskapen om skatters betydelse för svensk samhällsekonomi. Skatter finansierar offentlig välfärd och infrastruktur och omfördelar resurser mellan grupper i befolkningen. Men de påverkar också på ett eller annat sätt alla ekonomiska beslut som individer och företag tar. Hur skattesystemet är utformat påverkar nationalinkomstens storlek och långsiktiga tillväxt. Det gör att behovet att studera skatters inverkan på ekonomisk aktivitet är stort.


2020-12-10

Daniel Waldenström invald i IVA

IFN-forskaren Daniel Waldenström är ny invald ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Daniel Waldenström är professor i nationalekonomi.

Hans huvudsakliga forskning berör inkomst- och förmögenhetsfördelning och social rörlighet i svenskt och internationellt perspektiv. Särskilt har han studerat hur toppinkomster och toppförmögenheter utvecklats sedan industrialiseringen på 1800-talet och vilka faktorer som förklarar detta. Han har även forskat om frågor kring finansiell utveckling i ett historiskt och institutionellt perspektiv och han koordinerar för närvarande ett projekt vid Sveriges Riksbank om uppbyggandet av en ny databas för historiska monetära och finansiella data. Dessutom skriver han om forskningspolitikens villkor och effekter.

Läs mer hos IVA


2020-12-22

Björn Tyrefors ska utreda sfi-peng

Björn Tyrefors, IFN, har utsetts till ny särskild utredare av regeringen. Han ska utreda en så kallad sfi-peng. I Björn Tyrefors uppdrag ingår att föreslå hur en sådan ersättning till utbildningsanordnare av sfi, baserad på uppnådda språkresultat, kan utformas.


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se