Aktuellt 2020

IFN-forskare presenterade vid American Economic Association-mötet

2020-01-07

Thomas Tangerås och Henrik Horn deltog vid American Economic Associations möte i San Diego. Porträttfoto: Karl Gabor.

Thomas Tangerås presenterade sin och Henrik Horns gemensamma studie ”Economics of International Investment Agreements” i San Diego på American Econonomic Association-mötet den 3 januari.

 

Tillsammans har de utvecklat en teori för hur man ska förstå mellanstatliga investeringsskyddsavtal. Det finns internationellt ca 2 300 sådana avtal som skyddar utländska investeringar mot offentliga ingrepp av värdländerna, och även Sverige har ett stort antal sådana avtal.

Avtalen har på senare tid blivit mycket kontroversiella. Exempelvis handlade kritiken både av TTIP-avtalet mellan EU och USA och av CETA-avtalet mellan EU och Kanada i hög grad om investeringsskyddet. Framför allt kritiserades att dessa slags avtal ger privata investerare möjlighet att driva rättsliga processer mot enskilda länder utanför de inhemska rättssystemen. 

Henrik Horn och Thomas Tangerås visar i sin studie att de enkla konfliktlösningsmekanismerna som finns i de flesta avtal kan ge tillräckligt investeringsskydd utan att snedvrida ländernas incitament att genomföra önskvärda miljöåtgärder och åtgärder inom andra områden. Rätt utformat kan därför investeringsskydd vara välfärdshöjande. Men författarna visar också att det är utlandsinvesterare som gör vinster genom avtal mellan utvecklade länder. De vinsterna sker på bekostnad av resten av samhället.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se