Aktuellt 2020

Lars Calmfors: Skäl för oro för Finlands ekonomi

2020-02-05

Finland står inför stora problem med sina offentliga finanser, det skrev IFN-forskaren Lars Calmfors i en kolumn i tisdagens Dagens Nyheter. Den nya finska regeringens hittills aviserade politik är inte tillräcklig, skrev han.  Kolumnen har också fått medial uppmärksamhet  i Finland.

Finlands utmaningar ligger i framtiden.  Äldreförsörjningskvoten, det vill säga antalet äldre i förhållande till antalet personer i arbetsför ålder, ökar mycket kraftigare än i Sverige. Det gör att även åldersrelaterade utgifter såsom vård, omsorg och pensioner ökar betydligt snabbare i Finland.

Lars Calmfors baserar sin analys på en rapport som Finlands råd för utvärdering av den ekonomiska politiken, motsvarigheten till svenska Finanspolitiska rådet, nyligen presenterat.  Rapporten visar bland annat att statsskulden riskerar att bli så stor som 85 procent av bnp till 2035.

Lars Calmfors kommenterade rapporten vid presentationen i Helsingfors 29 januari. Presentationen i sin helhet kan ses här.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se