Aktuellt 2020

Längre skolterminer – en lösning på skolans problem?

2020-02-10


Nu finns ett nytt avsnitt av IFN-podden. Denna gång utgår vi från studien "The Long-Term Effects of Long Terms – Compulsory Schooling Reforms in Sweden" som nu under våren också kommer att omarbetas till en SNS-rapport.

Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, och medförfattarna Martin Fischer från Karolinska Institutet och affilierad till IFN, och Martin Karlsson och Nina Schwarz vid universitetet i Duisburg-Essen har jämfört två historiska svenska skolreformer. Deras forskning visar att förlängda terminer ledde till högre lön och högre pension. Framför allt för kvinnor.

Vilken relevans har svenska skolreformer från 1930-och 40 talens Folkskola för dagens Sverige?

Du hittar podden här eller på Spotify.

Här kan du läsa studien.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se