Aktuellt 2020

2020 års Global Award tilldelas John Haltiwanger

2020-03-02


Global Award for Entrepreneurship Research 2020 tilldelas John Haltiwanger, professor vid University of Maryland, USA. Haltiwanger får priset för sin banbrytande forskning om hur jobb omsätts, om produktivitetstillväxt och entreprenöriella företags roll för ekonomisk utveckling. Global Award for Entrepreneurship Research är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro.

John Haltiwangers forskning har gett betydande bidrag till entreprenörskapsfältet genom att förbättra vår förståelse av hur jobb skapas och försvinner, om vilka faktorer som styr produktivitet samt hur små och medelstora företag bidrar till den ekonomiska utvecklingen. Hans arbete har spelat en avgörande roll för metodutvecklingen samt framtagandet av stora longitudinella dataset på företagsnivå. Professor Haltiwanger har även skapat ett nytt mått som bättre fångar företagstillväxt vilket influerat såväl offentlig politik som nationella statistikmyndigheter världen över.

 

Några av professor Haltiwangers bidrag till entreprenörskapsforskning är:

 

  • Ifrågasättande av den konventionella uppfattningen kring små företags förmåga att skapa jobb. Han visar att inom tillverkningsindustrin bidrar stora och mogna företag med de flesta nya jobben, och att de håller högre kvalitet än de som skapas i små och medelstora företag, eftersom det är mer troligt att dessa jobb finns kvar på sikt.
  • Att visa betydelsen av företagets ålder i förhållande till dess storlek: jobbskapande i små företag sker under företagets första verksamma år, vilket illustreras av en ”up-or-out”-dynamik.
  • Uppdelningen av produktivitetsökningen på olika komponenter samt vilka bidrag som drivande, startande och nedläggning av företag ger.

 

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni i Stockholm den 11 maj. För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org.

Global Award for Entrepreneurship Research belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskapets betydelse. Priset är med sin prissumma och sin globala ansats unikt i sitt slag. Priset består av statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro.

Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, medgrundare är Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medfinansiär är Vinnova. Donator är Lars Backsell.

 

 

 

 

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se