Aktuellt 2020

Lars Calmfors om migration och integration

2020-03-12

Olof Åslund ( infälld), Therese Lindström, Lars Calmfors och Karin Borevi i samtal.

Lars Calmfors, IFN, var en av paneldeltagarna när tankesmedjan Fores höll ett seminarium om integration och migration under onsdagen. På grund av coronaspridningen hölls seminariet enbart som ett webbseminarium utan närvarande publik.

 

En av frågorna var om en minskad immigration per automatik leder till en förbättrad integration. 

– Kunskapen om hur olika faktorer påverkar migrationen är rätt så liten jämfört med den kunskap vi har om hur olika åtgärder påverkar integrationen, sa Lars Calmfors.

Jämfört med våra nordiska grannländer har vi tagit emot betydligt fler flyktinginvandrare och betydligt fler som är lågutbildade, förklarade han. Lars Calmfors menade att det behövs flera olika slags insatser för att förbättra integrationen. Exempelvis finns det visst forskningsstöd för att utbildning tycks vara en bra långsiktig åtgärd för invandrade kvinnor från icke-västländer, sade han.

Lars Calmfors påminde om att forskningen visar att anställningsstöd är den mest effektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärden. Samtidigt poängterade han att ingen enskild åtgärd är särskilt effektiv.

– Ju viktigare vi tycker att det är att få igång en bättre integration, desto fler typer av förändringar behövs, sade han. Bland dessa bör också nya typer av jobb med lägre minimilöner än idag ingå, enligt Calmfors.

Vid seminariet medverkade också Olof Åslund, gästprofessor, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet och Karin Borevi, lektor i statsvetenskap, Södertörns högskola. Samtalet modererades av Therese Lindström, programchef migration och integration, Fores.

Hela seminariet finns att se via Fores YouTube

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se