Aktuellt 2020

Stor efterfrågan på nationalekonomiska analyser i media

2020-03-25

I coronakrisens spår ser vi på IFN en ökad efterfrågan på nationalekonomiska analyser. Vilka åtgärder krävs för att både hindra smittspridning och rädda ekonomin? Flera av våra forskare har nyligen skrivit i och intervjuats av media. Samtliga intervjuer finns på vår hemsida under rubriken ”IFN i media”.

Professor Lars Calmfors som forskar vid IFN och är professor emeritus vid Stockholms universitet har bland annat intervjuats i SVT:s Morgonstudion där han sa att regeringen måste sätta in åtgärder snabbt. Han efterlyste också direktstöd till småföretag och en utvidgad a-kassa.

Han fick också mycket uppmärksamhet för sin kolumnDagens Nyheters ledarsida. Där skriver han att Folkhälsomyndigheten fått för stor makt i coronabekämpningen. ”Min syn är att beslut om åtgärderna mot coronasmittan i slutändan måste vara politiska. De ska självfallet bygga på medicinsk expertkunskap om olika ingrepps effektivitet. Men en myndighet som Folkhälsomyndigheten bör vara försiktig med att göra mer värderingsmässiga avvägningar. Ansvaret för dem ligger i stället på det politiska systemet som måste kunna välja såväl mindre långtgående åtgärder än vad myndigheten rekommenderar.”

IFN:s vd Magnus Henrekson har intervjuats av flera medier. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver han att staten måste agera som vårt gemensamma försäkringsbolag. Staten måste vidta unikt kraftfulla åtgärder för att rädda vår gemensamma välfärd och ekonomi och samtidigt bedriva ett effektivt smittskyddsarbete.  Han föreslår ett åtgärdspaket för att undvika en systemkollaps som skulle innebära företagskonkurser, stigande arbetslöshet och en kollaps på finans-och bostadsmarknaden. Bland Magnus Henreksons åtgärder finns statlig permitteringsersättning, en statlig ersättning för andra kostnader än löner, ett moratorium för vissa skulder såsom hyres-och bankskulder och ett finanspolitiskt paket som underlättar för smittskyddsåtgärder.

Professor Daniel Waldenström, IFN, har intervjuats av både tidningar och etermedia. I en intervju med nyhetsbyrån TT som publicerades i flera tidningar beskriver han de åtgärder som krävts till följd av coronakrisen som ett gigantiskt experiment där världens länder bidragit till att stänga ned stor del av den globala ekonomin genom utegångsförbud och stängda gränser.

– Den här krisen är till skillnad från många andra tidigare kriser kopplad till en politisk intervention. Det gör att väldigt sunda verksamheter kan sopas undan bara för att politiker bestämt sig att stänga ned hela ekonomier – det vill säga en total kollaps, säger han och fortsätter: – Det är väldigt viktigt att regeringen tar in den ekonomiska konsekvensen i den här diskussionen i sin hantering av krisen omedelbart."

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se