Aktuellt 2020

Ny studie om vd:ars hälsa

2020-03-26

Studien är en första systematisk genomgång av vd:ars hälsa. Foto: Istock.

Vd:ar har bättre psykisk och fysisk hälsa än medelsvensken, det visar en ny studie från IFN. De mår även bättre än advokater, civilingenjörer och personer i finansbranschen. Trots detta har nästan var tredje vd någon fysisk diagnos och var tolfte någon psykisk diagnos.

 ”CEO Health and Corporate Governance” är en studie av Joacim Tåg, IFN, Matti Keloharju vid Aalto University School of Business och Samuli Knüpfer vid BI Norwegian Business (båda affilierade till IFN). Det är den första studien som dokumenterar företagsledares mentala och fysiska hälsa på ett systematiskt sätt. Med hjälp av registerdata från SCB har forskarna studerat fysisk och mental hälsa hos vd:ar i det svenska näringslivet under åren 2006–2015 samt analyserat hur bolagsstyrningen beaktar hälsa.

Varför är det intressant att studera hur vd:ar mår?

– Företagsledare tar dagligen viktiga beslut som påverkar såväl hur det går för företaget som näringslivet i stort. Är den mentala och fysiska hälsan dålig kan dessa beslut göras på felaktiga grunder, vilket kan leda till att fel beslut tas, säger Joacim Tåg. Han betonar att vd:ar också tillhör en yrkesgrupp som är utsatta för mycket stress, resor och en hög arbetsbelastning. Tills nu har det varit oklart hur de klarar trycket. – Att vd:n är vid god hälsa relativt befolkningen i stort och att de som utnämns till vd verkar klara trycket väl tyder på att styrelser i Sverige överlag är bra på att välja rätt kandidater till toppositionerna, säger Joacim Tåg. Han tillägger att god mental och fysisk hälsa verkar vara en av förutsättningarna för att nå toppen. Ni ser att nästan var tredje vd har någon fysisk diagnos och var tolfte någon psykisk diagnos.

Hur ser det ut jämfört med befolkningen i stort?

– Ser man på ojusterade diagnoser är det 16 % av befolkningen och 8 % av vd:ar i större företag som har en mental diagnos under ett år och för fysiska diagnoser gäller 32% i befolkningen och 29 % bland chefer i större företag. Skillnaderna är dock mycket större om man beaktar kön, ålder, och hur allvarliga diagnoserna är. Då ser vi att relativt befolkningen är vd:ars mentala hälsa kring 50 % bättre och den fysiska hälsan 55–62 % bättre.

På vilket sätt påverkar hälsan deras arbete?

– Försämrad mental och fysisk hälsa påverkar aktiva beslut som vd:n tar på jobbet, det blir exempelvis färre nyetableringar, färre uppköp, lägre investeringstakt och försämrad försäljningstillväxt. Dock påverkas inte lönsamheten på kort sikt, säger Joacim Tåg.

Vad finns det för förklaringar till det?

– En förklaring är att styrelser agerar på försämrad hälsa genom att byta ut vd:n innan hälsoproblemen får för allvarliga konsekvenser för lönsamheten.

Är hälsa något som bolagsstyrelser tar hänsyn till i rekryteringsprocesser?

– Styrelser verkar beakta både mental och fysisk hälsa i rekryteringsprocessen. Dels ökar god hälsa sannolikheten att ha vd-jobbet även efter att vi beaktat en rad bakgrundsvariabler och dels finner vi att den mentala och fysiska hälsan inte påverkas kring utnämningar till vd-positioner relativt hälsan hos andra potentiella vd-kandidater. Detta är i linje med att styrelser beaktat hur väl kandidaten kommer att klara pressen på toppen, avslutar Joacim Tåg. ”CEO Health and Corporate Governance” finns här.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se