Aktuellt 2020

Staten måste gå in som försäkringsbolag

2020-04-02

När världshandeln står still och tjänstesektorn gått ner med ungefär 75 %, då behöver staten träda in som försäkringsbolag för att rädda företagen och därigenom trygga vår framtida välfärd. Det var Magnus Henreksons budskap när han medverkade i SNS webbinarium ”Coronakrisen: Att värdera konsekvenser på folkhälsa och samhälle” under onsdagen.

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för IFN, pratade om de ekonomiska effekterna och betonade att vi kommer att se uppsägningar och konkurser i stor skala om inte staten träder in. Enligt Magnus Henreksons beräkningar skulle staten behöva gå in med 100 miljarder kronor i månaden för att stötta företagen och därigenom rädda den framtida välfärden.

– Coronakrisen liknar ingen annan kris. Det vi ser nu är både en likviditets- och solvenskris där lån inte hjälper, sa Henrekson och fortsatte: – Om staten inte agerar kraftfullt nu kommer vi att få se konkurser en masse. På moderator Ilinca Bensons fråga om hur det kan gå så snabbt utför, svarade Magnus Henrekson: – Ett normalt företag har en buffert som räcker i kanske en till två månader, i tjänstesektorn är marginalerna ännu mindre.

Vi riskerar dessutom att hamna i ett läge där andra länder stöder sina företag som därigenom får hjälp att klara sig igenom krisen. Om Sverige inte gör det, kommer de svenska företagen inte kunna bli konkurrenskraftiga utan riskerar att köpas upp av ägare i andra länder, förklarade Magnus Henrekson. I en situation med massarbetslöshet minskar också skattebaserna för framtiden.

På seminariet medverkade också Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola, som presenterade beräkningar på hur mycket vi kan stänga ner samhället och hur många människoliv som kan räddas i olika scenarier. Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet presenterade olika modeller för testning av befolkningen och Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure Equity pratade om hur coronakrisen slår mot näringslivet.

Hela seminariet finns att se här.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se