Aktuellt 2020

Företags riskhantering på internationella valutamarknader ämne för ny bok

2020 04 21


Företag som är verksamma i den globala ekonomin påverkas av fluktuationer i valutamarknaderna. Lars Oxelheim, affilierad till IFN, är en av författarna till den nya boken Corporate Foreign Exchange Risk Management som går igenom hur företag kan mäta och hantera sina risker. 

Boken kombinerar akademisk forskning på området med praktiska råd. Författartrion Lars Oxelheim, Håkan Jankensgård och Alf Alviniussen presenterar bland annat en riskhanteringsstrategi som kan användas i stora som små företag.

– Boken kommer lägligt med tanke på den turbulens vi nu bevittnar i världsekonomin med dramatiska svängningar i växelkurser. Baserat på vår forskning, kombinerat med den erfarenhet som en av oss besitter i egenskap av riskansvarig under decennier i ett av Nordens största företag, ger vi som avslutning på varje kapitel handfasta råd om hur företaget bör förhålla sig till svängningar i växelkurser - hur de bör mätas, tolkas och hanteras, säger  Lars Oxelheim.

Boken vänder sig till chefer inom näringslivet, analytiker och studenter och är utgiven av Wiley förlag.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se