Aktuellt 2020

Webbinarium: Digitaliseringens påverkan på näringsliv och arbetsmarknad

2020-04-22

Malin Gardberg, Lars Persson Foto: Karl Gabor, Irene Ek Foto: Tillväxtanalys och Åsa Zetterberg Foto: Daniel Roos

Vi befinner oss mitt i en strukturomvandling som möjligen kan påskyndas av coronakrisen. Hur ser den svenska digitaliseringsgraden ut och hur ska den höjas så att svenska företag blir mer produktiva och därigenom mer konkurrenskraftiga? Den 5 maj håller IFN ett digitalt policyseminarium.

Kommer digitaliseringen förstärka splittringen mellan stad och land eller kommer den att överbrygga klyftan? Kan AI hjälpa oss att skapa hälsochock-säkra globala produktionskedjor efter coronapandemin? De är några av de frågor som kommer att diskuteras under seminariet.

Lars Persson, professor och vice vd IFN, och Malin Gardberg, Ph.D, forskare vid IFN, presenterar sin forskning. Därefter följer ett panelsamtal.

Medverkande:

Malin Gardberg, Ph.D, forskare vid IFN
Lars Persson, professor och vice vd IFN
Irene Ek, Senior Digitalisation Analyst Tillväxtanalys och vice ordförande i OECD:s arbetsgrupp för analyser av den digitala ekonomin
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT-och Telekomföretagen

Moderator: Eva Malm Öhrström, kommunikationschef IFN

Seminariet är öppet för press och anmälda  inbjudna och kommer att spelas in och publiceras på vår hemsida och vår YouTube-kanal i efterhand. Vid frågor, kontakta Eva Malm Öhrström via eva.malmohrstrom@ifn.se.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se