Aktuellt 2020

Digital IFN-workshop

2020-05-27

I slutet av maj ordnade IFN:s företags-, arbetsmarknads- och entreprenörskapsgrupp FAME den första delen av en tvådelad intern workshop för IFN-forskare. 

Den första delen av workshopen var helt virtuell och hölls på Zoom, medan den andra delen som ordnas i september kommer förhoppningsvis att ske på plats på IFN. Syftet med sammankomsterna är att informellt och i en mindre grupp gå igenom och diskutera forskningsidéer och pågående forskning som fortfarande är i ett väldigt tidigt skede, och därmed utnyttja den breda kunskap som finns på institutet samt hitta möjliga nya synergier. Sammanlagt 4 forskare presenterade och fick feedback på sin forskning och sina forskningsidéer under den första virtuella delen av workshopen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se