Aktuellt 2020

Hållbar energiomställning – forskningsprogram byter namn

2020-06-10

Pär Holmberg, Erik Lundin och Thomas Tangerås forskar inom programmet. Porträttfoto: Karl Gabor och Fredrik Eriksson.

Forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi byter namn. Det nya namnet för programmet är Hållbar energiomställning, ett namn som bättre återspeglar det arbete som nu bedrivs inom ramen för programmet

– Tidigare fokuserade vi mycket på konkurrensfrågor på elmarknaden. Nu är det viktigt att bättre förstå konsekvenserna för energiförsörjningen av de stora satsningar som görs särskilt på vindenergi i ljuset av omställningen mot ett samhälle som är mindre beroende av fossil energi. Det nya namnet ger en bättre beskrivning av det arbete vi gör, förklarar Thomas Tangerås som är programchef för forskningsprogrammet Hållbar energiomställning.

Ekologiskt och ekonomiskt hållbar energiförsörjning i fokus

En hållbar energiomställning syftar till att kraftigt minska användningen av fossila bränslen i samhället. Det innebär också att energiförsörjningen är resurseffektiv och tillförlitlig. Thomas Tangerås förklarar att en ekologiskt hållbar energiförsörjning förutsätter att världen minskar användandet av fossila bränslen. En av lösningarna är ökad elektrifiering av bland annat transporter och industriella processer. Men elproduktion och uppvärmning är också den största källan till utsläpp av växthusgaser, globalt sett. För att motverka klimatförändringarna, måste samhället ställa om till mera fossilfri elproduktion. I Sverige är målsättningen 100 % förnybar elproduktion till 2040.

Samtidigt som energiförsörjningen ska vara ekologiskt hållbar, behöver den också vara ekonomiskt hållbar. Ekonomisk hållbarhet innebär att energiförsörjningen är resurseffektiv och tillförlitlig. Dock råder oenighet om hur ett sådant system bör se ut. I västvärlden är det vanligt att elproduktion från kärnkraft fasas ut, medan Kina och andra länder med snabbt ökande energibehov ser kärnkraft som en självklar del av sin framtida elförsörjning. En viktig fråga rör därför kärnkraftens framtid, förklarar Thomas Tangerås.

Hållbar energiomställning viktig för företagen

IFN bedriver forskning som ska vara av relevans för näringslivets utveckling. Varför är frågor om en hållbar energiomställning viktiga för företag?

– Sveriges riksdag har som sagt satt upp målet om 100%  förnybar elproduktion till 2040. Det skapar stor oro, särskilt i den energiintensiva industrin, om kostnaderna för att uppnå målsättningen och huruvida elförsörjningen kommer vara tillförlitlig, säger Thomas Tangerås. Han förklarar att kärnkraftens framtid i Sverige är en stor fråga. – Eftersom energimarknaderna är avreglerade, är det av fundamental betydelse för dessa bolag och för andra att förstå hur dessa marknader fungerar och hur man kan säkerställa att energiomställningen inte samtidigt förstör svensk industris konkurrensförmåga, säger Thomas Tangerås.

Tre forskare – tre perspektiv

Tre forskare arbetar inom programmet. Thomas Tangerås är programchef och utöver honom ingår Pär Holmberg och Erik Lundin i personalstyrkan. Tillsammans täcker de in flera olika ämnesområden. Pär Holmberg jobbar mest med effektiv design av elmarknader, Erik Lundin fokuserar på empiriska analyser av energimarknader och Thomas Tangerås jobbar mycket med den reglerade nätdelen av marknaden och med bredare policyfrågor.

Vilken är den största forskningsfrågan för forskningsprogrammet Hållbar energiomställning just nu? 

– En viktig fråga är hur man bäst ska skapa incitament för att säkerställa en effektiv och tillförlitlig energiförsörjning på en marknad med en stor andel väderberoende och icke-planerbar elproduktion, en annan viktig fråga som vi hoppas kunna ta tag i snart är konsekvenserna av den kommunala vetorätten för utbyggnaden av vindkraft och för samhällsekonomin, avslutar Thomas Tangerås.

Läs mer om den forskning som bedrivs inom programmet här 

 

 

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se