Aktuellt 2020

Framtidens elbehov

2020-10-01

Vad krävs för att möta framtidens elbehov? Det var en av frågeställningarna vid ett SNS-seminarium under onsdagen. Bo Diczfalusy presenterade en ny ESO-rapport om behovet av en ny reglering av elmarknaden. Thomas Tangerås, IFN, var en av diskutanterna.

Vi står inför en omfattande utbyggnad av vind-och solkraft samtidigt som kärnkraftens framtid är högst osäker. Vi går också mot en ökad användning av el allteftersom vi får utbyggd elektrifiering av vägar och en ny industri som är mer beroende av el, förklarade Bo Diczfalusy. Detta leder till att vi behöver göra betydande investeringar i de svenska elnäten och att en ny modell för elnätsregleringen kan stimulera investeringar i elnät, sa han, och föreslog bland annat att rätt slags kalkylränta ska bestämmas.

Thomas Tangerås anser att det är utmanande att bestämma ”rätt ” kalkylränta. Det finns två separata perspektiv i frågan som är svårförenliga. Dels finns ett investerarperspektiv som kräver tillräckligt hög och stabil avkastning för att skapa lönsamhet och förutsägbarhet i nätverksamheten. Dels finns ett reglerarperspektiv där regleringen ska leda till ett undvikande av monopolränta och vara flexibel genom att ta hänsyn till att villkoren i ekonomin kan ändras. Dessa två skilda perspektiv gör det svårt att hitta en marknadsbaserad benchmark för kalkylräntan, sa Thomas Tangerås.

Presentationen och Thomas Tangerås kommentarer följdes av en paneldiskussion mellan Monica Haider (S), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson, Alf Larsson, strateg och affärsutvecklare, E.ON, samt Tony Rosten, stf. gd och chef för avdelningen för nätreglering, Energimarknadsinspektionen.  Samtalet leddes av Gustav Paldán Carlsson, projektledare på SNS.

 

Hela seminariet och ESO-rapporten hittar du här på SNS hemsida.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se