Aktuellt 2020

Hemmakontorets framtid

2020-10-02

Det har gått sex månader sedan vi rekommenderades att jobba hemifrån om det var möjligt. Är hemma det nya kontoret? Det var ämnet för ett SACO- seminarium under fredagen. Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd IFN, medverkade i samtalet.

Magnus Henrekson betonade att den situation vi befunnit oss i under våren och är kvar i nu, är ett nödläge, och att alla vill lösa nödläget men att det är när nödläget övergår till ett normalläge som man kommer att se på hemarbete på ett annat sätt. Det passar vissa personligheter men inte andra.  Det blir i längden tärande om båda parter i ett förhållande och kanske även deras hemmastuderande barn ska samsas om arbetsytorna i hemmet.

Större delen av nyskapande och innovation och information om vad organisationen ska göra härnäst uppstår i kombinationen av medarbetare och i naturliga sociala interaktioner på arbetsplatserna som småpratet vid kaffeautomaten. Magnus Henrekson ser en risk för att det går förlorat när hemmet förvandlas till arbetsplats.

En annan risk är att den svenska ledningskulturen med tillit i fokus snabbt kan förändras. När chefen behöver kontrollera de anställda som arbetar på distans, kommer vi glida in i en mer övervakad tillvaro där AI kontrollerar varje knapptryckning medarbetaren gör. Det är ett scenario som snabbt blivit verklighet i många amerikanska bolag:

– Vi förstår inte hur värdefullt det är med den tillitsbaserade ledningskulturen. I USA och Storbritannien har de en kultur där chefen bestämmer vad du ska göra. Gör du inte det så har du allvarliga problem, sa Magnus Henrekson och betonade att det inte går att gå tillbaka till ett mer tillitsbaserat system när det övervakande arbetssättet väl har införts.

Under hösten gäller det att hitta en modell av kombination av hemarbete och distansarbete som fungerar, sa Magnus Henrekson.

I samtalet medverkade också Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet och Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR och andre vice ordförande Saco. De delade Magnus Henreksons analys om att det finns för-och nackdelar med hemarbete och att det påverkar olika personligheter på olika vis. Det blir en lösning för vissa och inlåsning för andra, sa de.

 

Samtalet modererades av Karin Fristedt, utredare område arbetsmiljö Saco och går att se här.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se