Aktuellt 2020

Ny bok i IFN:s historiska projekt

2020-10-26

Det har gått 14 år sedan IFN:s historiska projekt startades 2006. Syftet var att studera IFN:s forskning och övriga verksamhet från 1939 till nutid och att sätta in detta i en större, samhällelig kontext. 2012 skrev Anders Johnson boken Building Bridges and Challenging Conventions – IFN 19392012. Nu har boken uppdaterats av författaren och journalisten Elisabeth Precht, tidigare kommunikationschef på IFN.

I den nya upplagan skildras perioden från 2012 till i dag. Här beskrivs bland annat hur Magnus Henrekson blev vd 2005 och i samband med det gav institutet ett nytt namn. Institutet bytte namn från Industriens Utredningsinstitut till Institutet för Näringslivsforskning, ett namn som bättre återspeglar den verksamhet som bedrivs i dag.

I boken kan man läsa om hur IFN under Magnus Henreksons ledning både höjt kvaliteten på forskningen och blivit mer aktivt i arbetet med att sprida sin forskning och kunskap till en bredare allmänhet. Bokens nya kapitel beskriver också hur IFN:s funktion att bidra till en större mångfald inom den svenska nationalekonomiska forskningen och att fungera som en brobryggare mellan forskning och näringsliv, har utvecklats under åren 2012 till 2020.

Boken finns att läsa här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se