Aktuellt 2020

Från Värmland till Washington – ny bok om IFN:s historia

2020-10-27

I en ny bok, Från Värmland till Washington – Episoder ur IUI:s historia, ger Benny Carlson och Mats Lundahl en unik inblick i händelser som kom att påverka arbetet på IFN:s föregångare Industriens Utredningsinstitut, IUI, och skeenden i svensk ekonomisk historia.

Med hjälp av ett digert arkivmaterial skildrar Carlson och Lundahl fenomen som planhushållning, förhållandet till USA, den offentliga sektorns ekonomi och efterkrigstidens ekonomiska politik. En stor del av detta skildras genom brevväxling mellan personer som varit centrala för IUI:s utveckling.

Läsaren kan bland annat följa Axel Iveroths tillvaro som industriattaché vid den svenska beskickningen i Washington 1945–46. Han delade frikostigt med sig av sina åsikter gällande andra svenska ekonomer, diplomater och näringslivsföreträdare i brev till IUI:s chef Ingvar Svennilson och uppmanade även Svennilson att resa till USA.

Det dröjde, men så småningom reste Ingvar Svennilson till USA och skrev om sina intryck i en artikelserie i Dagens Nyheter. Efter sin tid som IUI-chef reste han återigen till USA och även till Cuba. I en tid då det rådde osäkerhet om den nya Castroregimens riktning, skrev han brev om sina upplevelser till Jan Wallander som var IUI-chef 1953–61.

Jan Wallander blev senare vd för Handelsbanken och grundade då personalstiftelsen Oktogonen som gav de anställda på banken del i vinsten; beloppet var detsamma för alla. Kan en resa till Värmland och mötet med ett mycket hierarkiskt klassamhälle ha bidragit till grundandet av stiftelsen? Det frågar sig Mats Lundahl och Benny Carlson efter att ha läst Jan Wallanders fältanteckningar från Värmland, där han under ett års tid samlade material till sin doktorsavhandling Flykten från skogsbygden. Fältanteckningarna finns återgivna i boken och visar hur en ung forskare med en skyddad Stockholmsuppväxt för första gången får möta riktig fattigdom. Anteckningarna målar också en bild av den sociala rangordningen på skogsbrukssamhällets topp. Jan Wallander beskriver hur smokingar på vädring morgonen efter en viktig fest tydligt signalerade vilka som räknades och vilka som gått miste om en inbjudan.

Från Värmland till Washington – Episoder ur IUI:s historia är den tredje boken i Benny Carlsons och Mats Lundahls historik om institutet.  Boken finns att ladda ner här.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se