Aktuellt 2020

Forskningsanslag till projekt om hållbar strukturomvandling

2020-11-04

Lars Persson, Dagmar Müller och Pehr-Johan Norbäck ska forska om hållbar strukturomvandling. Foto: Karl Gabor.

Små techbolag är bra på att ta fram ny miljövänlig teknik som ersätter gammal, medan stora bolag är bra på att förbättra befintlig teknik och göra den billigare och bättre ur miljösynpunkt. Vad är då bäst ur ett hållbarhetsperspektiv? Att de små företagen får sköta sig själva från idé till produktutveckling och marknad eller att de köps upp av storbolag? IFN:s nya forskningsprojekt ”Företagsformens betydelse för en hållbar strukturomvandling” har fått ett forskningsstöd på 1,8 miljoner kronor från Handelsbankens forskningsstiftelser för att undersöka frågorna.

 

Det svenska näringslivet befinner sig i en hållbar strukturomvandling, men hur ser interaktionen ut mellan små techbolag och stora företag?  Ett sätt att ta reda på detta är att dokumentera hur många uppköp som sker och om de är gynnsamma ur ett hållbarhetsperspektiv eller inte, berättar Lars Persson. Tillsammans med Dagmar Müller, Pehr-Johan Norbäck, IFN, och Shon Ferguson, SLU och affilierad till IFN, ska han undersöka frågan. Om stora internationella bolag köper upp svenska teknikföretag i ett tidigt skede i processen, kommer teknikkompetensen inte spridas vidare i Sverige, säger Lars Persson. Med hjälp av forskningsprojektet hoppas han och medförfattarna kunna visa när uppköpen i stället bör ske och hur en uppköpsprocess bör se ut.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se