Aktuellt 2020

Privatiserad välfärd ämne för ny bok

2020-11-10

Privata utförare står för 17% av de svenska välfärdstjänsterna. Vinstdrivande bolag i välfärden förekom redan på 1980-talet, men det var friskolereformen i början av 1990-talet som utgjorde den huvudsakliga inledningen på privatiseringen. Enligt IFN-forskaren Mårten Blix hade staten haft svårt att upprätthålla det sociala kontraktet om man inte öppnat upp för privatiserad välfärd.

Det sa Mårten Blix när han medverkade vid Länsförsäkringars Forskardygn och presenterade forskning från sin och Henrik Jordahls kommande bok Privatizing Welfare Services –Lessons from the Swedish Experiment. Boken ges ut av Oxford University Press i vinter och ger en översikt av forskningen på området.

Några av de övergripande slutsatserna är att privata alternativ i skattefinansierad välfärd inte löser alla problem, men ger en något högre kvalitet och produktivitet. Privatiseringen har stärkt välfärden och skapat valfrihet, men konkurrens är helt avgörande för resultatet. Det område där det har varit mest problem är inom assistansersättningen. LSS har fått fusk, överutnyttjande och ekonomisk brottslighet som oönskade sidoeffekter.

 

Se Mårten Blix presentation här

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se